ARSA PAYININ YENİDEN DÜZENLENMESİ KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ GÖREV (Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmaz)

ARSA PAYININ YENİDEN DÜZENLENMESİ
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ
GÖREV (Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmaz)

Dava, arsa paylarının yeniden düzenlenmesine ilişkindir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden dava konusu edilen taşınmaz üzerinde kat irtifakının kurulduğu anlaşılmaktadır.
634 sayılı Yasa’nın Ek 1. maddesine göre bu Yasanın uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık sulh mahkemesinde çözümlenir.jva

DAVA VE KARAR:

Dava dilekçesinde, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istenilmiştir. Mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:Dava, arsa paylarının yeniden düzenlenmesine ilişkindir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden dava konusu edilen taşınmaz üzerinde kat irtifakının kurulduğu anlaşılmaktadır. Davanın bu niteliğine göre uyuşmazlık Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanmaktadır.

634 sayılı Yasa’nın Ek 1. maddesine göre bu Yasanın uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık sulh mahkemesinde çözümlenir. Yasanın bu açık hükmü dikkate alınarak işin esasına girilip tüm deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Yasasına tabi olmadığı gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir