kooperatif kat karşılığı Yargıtay kararı

Dava; davalılar arsa sahibi kooperatif ile yüklenici şirket arasında akdedilen kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre davalı yükleniciye bırakılacak bağımsız bölümlerden birinin, davalı yüklenici tarafından davacıya satılıp bedeli tahsil edilmesine rağmen tapu devrinin verilmemesi sebebiyle ikame edilen tapu iptal ve tescil; ikinci kademede bağımsız bölümün rayiç değerinin tahsili ve ıslahla talep edilen gecikme tazminatı istemidir.  

Davalı müteahhit henüz davalı arsa sahibine karşı yükümlülüklerini ifa etmediği ve inşaatı gerekli seviyeye getirmediği için yüklenicinin halefi sıfatıyla davalı arsa sahibine karşı ikame edilen tapu iptali ve tescil davası erken açılmış olması sebebiyle davanın reddine; yani hukuki nitelikçe davacının dava tarihi itibariyle görülmekte olan davayı açmasında hukuki yararı bulunmadığından, dava şartlarındaki eksiklik sebebiyle davanın reddine karar verilmesi gerekir. Davanın dava şartlarından birinin bulunmaması (noksan olması) sebebiyle usulden reddine dair kararda da, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilir; ancak, bu nispi vekalet ücretinin miktarı, maktu vekalet ücretini geçemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir