Kooperatiften çıkan ve çıkarılan, istifa eden ortağa nasıl ödeme yapılmalıdır ?-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR- KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 17/1. maddesinde kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların hesaplaşma süresi ve yükümlülükleri düzenlenmiş olup buna göre ayrılan ortak ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ortaklıktan ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra payına düşen miktarı talep edebilir.

Bu istek ise, bilançonun genel kurulca kabulü suretiyle kesinleşmesinden itibaren bir ay geçtikten sonra ileri sürülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir