İşletme kooperatifinin KDV karşısındaki durumu

Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Tarih: 22 Haziran 2009
Sayı: B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-2505/1457
KONU: İşletme kooperatifinin KDV karşısındaki durumu
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

İlgi :… tarih ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri üzerine aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler“ başlıklı 1 inci maddesinde Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai, faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiş olup 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda işletme kooperatifleri için herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde bir işletme kooperatifi olan S.S. … İşletme Kooperatifinin dilekçesinde belirtilen hususlarla ilgili olarak;

1- İşletme Kooperatifi tarafından yine Kooperatif üyelerine gerçekleştirilen teslim ve hizmetler,
2- İşletme Kooperatifinin Kooperatif üyesi olmayanlara yapmış olduğu teslim ve hizmetler,
3- İşletme kooperatifine ait tesislerin kiraya verilmesi,
4- İşletme Kooperatifi tarafından yapılan servis taşımacılığı işi,
5- İşletme Kooperatifinin sahibi bulunduğu havuz, tenis kortu, basket sahası veya benzer tesisleriniişletmecilere kiraya verilmesi işlemleri ticari faaliyet kapsamında ifa edildiğinden bu teslim ve hizmetler için katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.
6- Ayrıca banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamında gerçekleşen işlemler Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-e maddesi kapsamında kalma değer vergisinden istisna edildiği için işletme kooperatifine ait paranın banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması durumunda ayrıca katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi … arz ederim.

Rıfat ENGİN
Mükellef Hizmetleri KDV ve
Diğer Vergiler Grup Müdür V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir