Kooperatife yeni giren ortaktan eşitleme payı adı altında alınan bedelin KDV’ye tabi olup olmadığı

Başlık Kooperatife yeni giren ortaktan eşitleme payı adı altında alınan bedelin KDV\’ye tabi olup olmadığı hk.
Tarih 21/07/2014
Sayı 39044742-KDV.1-1902
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.1-1902

21/07/2014

Konu

:

Kooperatife yeni giren ortaktan eşitleme payı adı altında alınan bedelin KDV’ye tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifiniz tarafından boş olan üyelikler için yeni ortak kaydı yapılması halinde önceki ortakların ödedikleri katılım paylarına eşitliği sağlamak amacıyla, Genel Kurul Kararı ile yeni ortaklardan “eşitleme farkı” olarak alınan bedellerin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun,

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

20/1 inci maddesinde, vergi matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

20/2 nci maddesinde ise, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kooperatifinize giren yeni ortaklardan “eşitleme farkı” adı altında alınan bedeller herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemek kaydıyla KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir