Erdoğan, ’Kooperatifçilik eylem planını açıkladı

Erdoğan, ’Kooperatifçilik eylem planını açıkladı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) ’Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı toplantısında bir konuşma yaptı. 17 Ekim 2012 Çarşamba, 17:18:59 Başbakan Erdoğan, “Kooperatifler kanunu başta olmak üzere konu ile ilgili bütün kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek” dedi. Başbakan Erdoğan, “Yeni kooperatifçilik stratejimizin odağında daha elverişli bir ortam sağlama bulunuyor. İmajını olumlu yönde güçlendirmek bulunuyor. Sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yenilikçilik ilkeleri çerçevesinde, kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya ve gelirin daha adil dağılımını artırmak amacındayız. Bu strateji ile vizyonumuzu güvenilir, verimli, etkin ve sürdürülebilir girişimler niteliğini kazandırmış bir kooperatifçilik yapısına ulaşmak olarak belirledik. Birinci hedefimiz, kamu teşkilatlanmasını ve kooperatiflere hizmet sunum biçimini yeniden yapılandırmak. Bu kapsamda kooperatif yönetim ve denetim birimi oluşturacağız. İkinci stratejik hedefimiz eğitim, bilgilendirme ve araştırma geliştirme faaliyetlerini geliştirmek. Bu çerçevede kooperatif yönetim ve denetim birimlerine eğitim ve sertifika zorunluluğu getireceğiz. Üçüncü stratejik planımız ise kooperatiflerin örgütlenme ve iş birliğini artırmak. Dördüncü stratejik hedefimiz, kooperatiflerin sermaya yapılarını, kredi ve finansmana erişim olanaklarını geliştireceğiz. Beşinci stratejik hedefimiz daha işlevsel bir iç ve dış denetim sistemi kurmak. Altıncı stratejik planımız kooperatiflerimizi profeyonel yönetim kapasitelerini artırmak. Yedinci stratejik planımız ise kooperatiflerimizin mevzuat alt yapısını uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirmek. Kooperatifler kanunu başta olmak üzere konu ile ilgili bütün kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek” diye konuştu. “KAT ETMEMİZ GEREKEN ÇOK YOL VAR” Ülkemizde faaliyet gösterek kooperatifler hakkında bilgi de veren Başbakan Erdoğan, “Ülkemizde 8 milyon 100 bin vatandaşımızın ortağı oldu 84 bin kooperatif bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin kooperatifler yoluyla örgütlenme konusunda oldukça ileri bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ancak Avrupa Birliği (AB)’de ki 250 bin kooperatifi ve 163 milyon kooperatif ortağını dikkate aldığımızda henüz kat etmemiz gereken çok yol olduğunu görüyoruz. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir