KOOPERATİF NASIL KURULUR?-KEMAL ÖZMEN

KOOPERATİFE NASIL KURULUR?
<<     Geri DönBir     kooperatif;

-Kurucu     en az yedi gerçek veya tüzel kişinin hazırlayacakları anasözleşmeyi     imzalaması,
-İmzaların notere tasdik ettirilmesi,
-Noterce onaylı anasözleşme ile Bakanlığımız veya Sanayi ve Ticaret İl     Müdürlüklerine başvurarak kuruluş izni alınması,
-Anasözleşmenin Ticaret Sicili Memurluğuna  tescil ve ilan ettirilmesi     suretiyle kurulur ve tüzel kişilik kazanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir