KOOPERATİF TÜRÜNÜN VE ANASÖZLEŞMENİN TAMAMININ DEĞİŞİKLİĞİ SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER–KEMAL ÖZMEN

KOOPERATİF TÜRÜNÜN VE ANASÖZLEŞMENİN TAMAMININ DEĞİŞİKLİĞİ   SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
<<     Geri Dön

Kooperatif     türünün ve Anasözleşmenin tamamının değişiklik izinleri Teşkilatlandırma     Genel Müdürlüğünce verilmektedir. Bu değişiklikler sırasında istenilen     belgeler şunlardır;

1.     Dilekçe.

2.     Yönetim Kurulu üyeleri tarafından her sayfası imzalanmış ve usulüne uygun     şekilde doldurulmuş 10 adet anasözleşme (Noter onayına gerek yoktur.).

3.     Yürürlükteki anasözleşmeden bir adet (dosyasında bulunmaması halinde).

4.     Yürürlükteki anasözleşmenin yürürlükten kaldırılarak Bakanlığımızca     hazırlanan başka bir tür anasözleşmenin kabul edilmesine ilişkin gerekçeli     ve noter onaylı yönetim kurulu kararı.

5.     Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili     Gazetesinin bir örneği (dosyasında bulunmaması halinde).

6.     Varsa, eskiden yapılan anasözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye     Ticaret Sicili Gazetesi (dosyasında bulunmaması halinde).

7.     Kooperatifin en son durumunu gösterir “Kooperatif ve Üst Kuruluşları     Genel Durum Bildirimi Formu”.
Bu değişiklikler sırasında kooperatif türlerine göre başka belgeler de     istenebilmektedir.

 

Devamı için bize ulaşın

info@ozmconsultancy.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir