Güncel Tevkifat Oranları

Yapım işleri ile bu işlere ait mimarlık mühendislik etüt proje hizmetleri
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar,
2/10  oranında   Etüd-Plan-proje,danışmanlık,denetim
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 9/10 oranında   Makine,Teçhizat,demirbaş ve taşıtlara ait tadil,bakım ve onarım 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10  oranında     Yemek servisi hizmetleri 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar,
5/10  oranında       İşgücü temin hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmetleri
TÜM KDV Mükelleflefleri
9/10  oranında         Yapı Denetim Hizmetleri Tüm KDV Mükellefleri
9/10  oranında             Fason Tekstil,KonfeksiyonÇanta ve Ayakkabı dikim  Tüm KDV Mükellefleri 5/10  oranında     Turistik Mazağzalara verilen müşteri bulma hizmetleri
Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında
Spor Kulüplerinin Yayın,Reklam ve İsim Hakkı             gelirlerine konu işlemler
Tüm KDV mükellefleri
9/10 oranında
Temizlik, çevre ve bakım   Tüm KDV Mükellefleri
7/10 oranında   Servis Taşımacılığı Tüm KDV mükellefleri
5/10  oranında
Her türlü baskı ve Basım

Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,Döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,KİT’ler,OSB’ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar,
5/10  oranında      Külçe metal teslimleri
Tüm KDV Mükellefleri 7/10 oranında             Bakır,Çinko ve Alüminyum Teslimleri
Tüm KDV Mükellefleri
7/10  oranında         Hurda ve atık teslimleri Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranında
NOT:İstisnadan vazgeçildiği takdirde tevkifat uygulanacaktır           Hurda ve atıklardan elde edilen Kauçuk ve Plastik Hammadde
Tüm KDV Mükellefleri
9/10  oranında
Pamuk,tiftik,yün ve yapağı
Tüm KDV Mükellefleri
9/10  oranı   Ağaç ve Orman Ürünleri

Tüm KDV Mükellefleri 9/10 oranı
01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir