Kooperatiflerde bilançonun tasdiki ve ibra

BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA
Madde 36- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.
Denetim Kurulu raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.
İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

2 thoughts on “Kooperatiflerde bilançonun tasdiki ve ibra

  1. Merhaba, kooperatifimizde 3 ortak olarak daha önce açmış olduğumuz 2 ayrı davada, genel kurulda alınan kararların iptal edilmesi hakkındaki bu davaları kazandık, birçok usulzülük de yapıldı buarada, şimdi tasviye halindedeki kooperatifimiz genle kurul yapacak, biz bu kurulda yönetim ve denetim kurullarını ve bilançoyu red oyu verip ibra etmeyeceğiz, bu açıdan sadece red oyu verip ibra etmiyoruz şeklinde genel kurul tutanağına yazsırmamız yeterlimidir yoksa şerh koyup sebebinide yazdırmamız lazımmıdır, ibra etmeme sebebimiz yolsuzluklar ve daha önce para toplanmasıyla ilgili genel kurul kararlarının iptali yönünde mahkeme kararları, yani çok sebebi var anlayacağınız, kısaca yönetimi ve hesaplarını kabul etmiyorum ibra etmiyorum şeklinde yazıdırp red oyu vermek yeterlimi yoksa şerh koyuyorum diyip sebebinide uzun uzun yazdırmamızmı lazım.
    Teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir