Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri ve Uygulaması-II.Cilt-İçindekiler-KEMAL ÖZMEN

 

 

İÇİNDEKİLER

 

İKİNCİ CİLT

 

VII-Yedinci Bölüm ……..:  ARSA

I-Açıklama ve uygulama ……………………………………:        13

II-Kooperatifler Yasası ………………………………………:       16

III-Kooperatif Anasözleşmesi ………………………………..:        17

IV-İlgili Yargıtay Kararları ………………………………….:       18

    V- Diğer ilgili mevzuat ve kaynak …………………………..:        22
       A) Arsa Ofisi Kanunu …………………………………………:        22
       B) 775 sayılı Gecekondu Önleme Bölgesi Kanunu  ..:        32
       C) 4916 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ………………..:        51
       D) Medeni Kanun …………………………………………:       53
       E) Borçlar Kanunu …………………………………………….:        54
       F) Tapu Kanunu    ……………………………………………..:        55
       G) Noterlik Kanunu  ………………………………………….:        57
       H) Tapu ve Kadastro ile Bakanlık Yazıları …………….:        58
       İ) Görüş ve Öneriler ………………………………………….:        71

VIII-Sekizinci Bölüm  ……..:    İHALE VE TEMİNAT

1-İhale   ………………………………………………………….:        75

a) İhale yöntemleri ……………………………………….:        77

b) İhale çalışmaları ……………………………………….:        78

2- Teminat  ………………………………………………………:        80

a) Teminat alma nedenleri …………………………….:        80

b) Teminat olarak alınacak değerler ………………..:        81

c) Teminat çeşitleri ve oranları  ………………………:        82

d) Teminat alma zamanları  ……………………………:        82

e) Kesin teminatın artması …………………………….:        83

f) Kesin teminatın geri verilme koşulları ………….:        83

II-Kooperatifler Yasası ………………………………………….:        85

III-Kooperatif Anasözleşmesi  ……………………………….:        86

IV- Görüş ve öneriler ……………………………………………:        87

 

 

 

 

IX-Dokuzuncu Bölüm …:  İNŞAAT

    I-Açıklama ve uygulama   ………………………………………:        91

1-İnşaat …………………………………………………………..:        91

a) İnşaat sözleşmesinin hazırlanması  ……………..:        91

b) İnşaat sözleşmesinin unsurları ……………………:        92

c) Sözleşmenin şekli ve tarafları …………………….:        93

d) Yüklenicinin borçları ………………………………….:        94

– Kooperatif inşaatının dürüstlükle yapılması ..:        94

– Kooperatif inşaatının özenle yapılması ……….:        94

– Yüklenicinin işi bizzat kendisinin yapması

veya kendi yönetimi altında yaptırılması …….:        95

– Yüklenicinin kaliteli inşaat malzemesi

kullanması ………………………………………………:        96

– Yüklenicinin çalışma araçlarını ve aletlerini

sağlama borcu ………………………………………..:        97

– Yüklenicinin işe zamanında başlama ve

bitirme borcu  …………………………………………:        97

– Yüklenicinin sözleşmeye uyma borcu   ……….:        99

– Yüklenicinin projeyi uygulama borcu  ………..:        99

– Yüklenicinin teslim borcu  ………………………..:        99

– Yüklenicinin bozukluklara karşı sağlama

borcu  ……………………………………………………:      100

e) Kooperatifin borçları …………………………………:      101

– İşyeri teslim borcu  …………………………………:      101

– Ücret ödeme borcu  …………………………………:      101

– Kredi alma koşullarının yerine getirilmesi

ve erken alınması borcu  ………………………….:      103

– Yükleniciye rahat çalışma ortamı

hazırlama borcu   …………………………………….:      103

– Yapılan işleri teslim alma borcu ………………..:      103

f)  Hakedişlerin düzenlenmesi  …………………….….:      103

– İmalat ……………………………………………………:      103

– İhzarat ………………………………………………..…:      103

– Fiyat Farkları ………………………………………..…:      104

– Nakliye  ……………………………………………….…:      104

g) İnşaat yapım yöntemleri ……………………………:      104

II-Kooperatifler Yasası ……………………………………….…:      106

III-Kooperatif Anasözleşmesi …………………………………:      107

IV-İlgili Yargıtay Kararları ………………………………………:      110

    V- Diğer ilgili mevzuat ……………………………………….…:      158
       A) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi  ………………..:      158
       B) Emanet Usulü Kooperatif İşlerine Ait Yönetmelik .:     207
       C) Borçlar Yasası  ………………………………………………:      214

 

 

X-Onuncu Bölüm  ………:  ŞEREFİYE VE DAĞITIM

I-Açıklama ve uygulama    ……………………………………..:      225

1-Şerefiye ……………………………………………………….:      225

– Konutların yada işyerlerinin site içindeki yeri …:      226

– Konutların yada işyerlerinin yapı durumu  ………:      226

– Konutların yada işyerlerinin diğer özellikleri ……:      226

2-Şerefiye Komisyonu  ………………………………………:      227

3-Şerefiye raporunun hazırlanması   ……………………:      228

4-Şerefiye raporuna yapılan itiraz ……………………….:      230

5-Geçici maliyetin belirlenmesi  ………………………….:      231

6-İşyeri kesin maliyetlerinin belirlenmesi …………….:      232

7- Dağıtım (Kur’a ve/veya Tercihli Tahsis) …………..:      233

II-Kooperatifler Yasası ………………………………………….:      235

III-Kooperatif Anasözleşmesi …………………………………:      236

IV-İlgili Yargıtay Kararları   ……………………………………:      239

V-Yapı kooperatifleri Kur’a Yönetmeliği  ………………….:      255

 

XI-Onbirinci Bölüm ……:  FERDİLEŞME, FESİH VE

                                         TASFİYE

I-Açıklama ve uygulama  ……………………………………….:      261

1-Ferdileşme …………………………………………………..:      261

– Ferdileşme çalışmaları  ……………………………………:      262

2-Tasfiye  …………………………………………………………:      264

3- Ortaklık-Mülkiyet İlişkisi ………………………………..:      265

II-Kooperatifler Yasası  …………………………………………:      268

III-Kooperatif Anasözleşmesi  ……………………………….:      273

IV-İlgili Yargıtay Kararları ………………………………………:      277

    V- Bakanlık Yazıları  ……………………………………………..:      292

 

XII-Onikinci Bölüm ……: YAPI KOOPERATİFLERİNİN

                                         İŞLETME  KOOPERATİFİ

                                         OLARAK AMAÇ VE TÜR

                                         DEĞİŞTİRMESİ

    I-Açıklama ve uygulama    ……………………………………..:      299

1-İşletme Kooperatifi …..…………………………………..:      299

2- İşletme kooperatifi olarak tür değişikliği

yapılma gerekçesi  ………………………………………..:      301

3- İşletme kooperatifinin yararları ve mahsurlu

yönleri  ………………………………………………………..:      302

a) Yararları …………………………………………………..:      302

b) Mahsurları ………………………………………………..:     303

4- İşletme kooperatifleri ile kat mülkiyet yasasına

(site yönetim planına) göre oluşan site

yöneticiliğinin farkları …………………………………….:      304

5- İşletme kooperatifi olarak amaç ve tür değişikliğinde

yapılacak iş ve işlemler ………………………………….:      306

6- İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi  ………………..:      311

 

 

 

XIII-Onüçüncü Bölüm ..:  YAPI KOOPERATİFLERİNİN

                                         ANONİM  ŞİRKET OLARAK

                                         AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ

I-Açıklama ve uygulama   ………………………………………:      349

1-Anonim Şirket  ………………………………………………:      349

2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kooperatiflerin

anonim şirket olarak nev’i değiştirmesinde

yerine getirilmesini istediği iş ve işlemler …………..:      352

3- Anonim şirket anasözleşmesinin hazırlanması ….:      366

4-  Bakanlıktan izin alınması ………………………………:      367

5- Kooperatif sermayesinin anonim şirket

sermayesine uyarlanması   ……………………………..:      369

6- Kooperatifin A.Ş.’ye dönüşmesinin vergisel

ve mali yönü  …………………………………………………:      369

– Anonim Şirket Anasözleşmesi ………………………….:      373

 

XIV-Ondördüncü Bölüm :  KOOPERATİF-OSB İLİŞKİSİ

– Kooperatif-OSB İlişkisi  ……………………………………:      387

 

 

XV-Onbeşinci Bölüm ……….: TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM

                                  PLANI

I-Açıklama ve uygulama  ……………………………………….:        13

1-Genel Bilgi  ……………………………………………………:      393

2-Kat Mülkiyeti Yasasına göre yönetim planı ………..:      395

3-Toplu Yapı Site Yönetim Planının Hazırlanması ….:      397

4-Toplu Yapı Site Yönetim Planının Kapsamı ………:      399

– Bağımsız bölümlerin yönetim tarzı ……………..:      400

– Bağımsız bölümlerin kullanma maksat ve şekli  :      400

– Yönetici ve denetici ücretleri ……………………..:      400

– Diğer hususlar ……………………………………….:     401

5-Yapı kooperatiflerinin sorumluluğunda

inşaatı gerçekleştirilen  konut yada işyerleri

için yönetim planı hazırlanmasında (iskan

veya işletme aşamasında) tercih edilecek

hukuki statünün dikkate alınması   ……………….:      401

-Giderlere katılma ………………………………………:      404

-Yönetim planının değiştirilmesi ………………………:      407

II-Görüş ve Öneriler …………………………………………:     410

III-Konu ile ilgili Yasa Maddeleri ………………………..:      413

IV-Konu ile ilgili Yargıtay Kararları ……………………..:      416

V-Toplu Yapı Site Yönetim Planı ………………………..:      453

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir