Su teslimi KDV

Sayı:KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.01/4221
Konusu : Alışveriş merkezinin su bedelinin kiracılara aktarılmasında KDV. olup olmadığı Hk.
Muktezanın Özeti: İlgi dilekçenizde; şirketinizin alışveriş merkezlerinde yönetim işi yaptığı, İSKİ’den gelen toplam su faturasını kiracılara paylaştırıp % 8 KDV. oranı uygulayarak fatura kestiğiniz belirtilerek uygulama hakkında görüş sorulmaktadır.
3065 sayılı KDV. Kanununun 1/1’inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV.’nin konusunu oluşturmaktadır.
Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit olunacağı yine aynı maddede açıklanmıştır.
Buna göre, alışveriş merkezinin toplam su bedelinin yönetim işini üstlenen firmanız tarafından ödenerek, ödenen bedelin (KDV.’nin şirketiniz kayıtlarında indirilebilir KDV.’ne dahil edilmeden) şirketiniz tarafından fatura düzenlenerek kiracılara masraf payı olarak aynen aktarılmasında katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir