Site İşletme kooperatiflerinde Genel Kurullar 2012-Kemal ÖZMEN

Genel Kurul Tutanağı:

Madde 39 Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan

beyanlar ile, muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir

tutanak düzenlenir.

Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca

gösterilir.

Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından

imzalanır.

Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı:

Madde 40 Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar

cetveli ve genel kurul tutanağı, toplantı tarihinden itibaren on beş gün içinde Ticaret Sicili

Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir