Sigortacılık Kooperatifi

Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@ozmconsultancy.com

Yakup SAYAR

İSTANBUL – Ülkemizde birçok sektörde faaliyet gösteren kooperatifler bulunuyor. Birleşmiş Milletlerin tahminine göre dünya genelinde 750 binden fazla kooperatif bulunurken, ülkemizde kooperatif sayısı 84 bin civarında.

Bugün tarımdan sanayiye, üretimden tüketime, pazarlamadan taşımacılığa, eğitimden krediye kadar çok geniş bir alanda Türkiye ekonomisinin her sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin, bazı alan ve sektörlerde ciddi bir payı ve ağırlığı bulunuyor.

Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişmesi sorumluluğunu üzerinde taşıyan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile sigortacılığın gelişmesi ve tabana yayılmasını amaç edinen T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, bu amaçla 5684 sayılı Sigortacılık Yasası ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde, S.S. Koru Sigorta Kooperatifi’nin kuruluşuna büyük önem ve destek verdi.

Şirket, Türkiye’de şu anda mevcut tek sigortaya yönelik kooperatif şirketi durumunda. 2010 yılında faaliyetlerine başlayan ve geride kalan zaman dilimi içinde yapılanmasını tamamlayan Koru Sigorta, Birleşmiş Milletler’in 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” olarak ilan etmesiyle birlikte bu yılı kendileri için önemli bir fırsat olarak görüyor. Koru Sigorta Genel Müdür Vekili Hüsamettin Doğramacı, “Birlikten kuvvet doğar” ilkesi ile hareket ederek kısa sürede ortak sayısında 13 bin 600’ü aştıklarını söyledi.

Koru Sigorta Genel Müdür Vekili Hüsamettin Doğramacı, kooperatif sigortacılığının dünyadaki gelişimini ve Koru Sigorta’nın sektöre yönelik hedeflerini DÜNYA ile paylaştı.

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) tanımına göre kooperatif: “Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ve istekleri, müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere, gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır” diyen Doğramacı, temelinde işbirliği anlayışı bulunan kooperatifçiliğin ilke ve değerlerinin, zaman içerisinde değişen ihtiyaç ve şartlara göre yenilendiğini ve bugün kooperatifçiliğin birçok ülkede başarıyla uygulanan bir işletme modeli olduğunu söyledi.

8.4 milyonluk bir potansiyel var

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde, 750 binden fazla kooperatif ve bir milyardan fazla kooperatif ortağı bulunduğuna dikkat çeken Doğramacı şunları söyledi:  “Avrupa Birliği içerisinde ise 250 bin civarında kooperatif ile yaklaşık 163 milyon kooperatif ortağı bulunmakta ve bu kooperatifler aracılığıyla 5,4 milyon kişiye iş imkânı sağlanmaktadır. Ülkemizde ise 2011 sonu itibarıyla 88 bin kooperatif ile 8.4 milyon kooperatif ortağı bulunuyor.

Dünya ortalamalarının altında dahi olsa ülkemizdeki 8.4 milyonluk kooperatif ortağı sayısı bizim ne kadar önemli hedeflerimiz olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan katkılarını vurgulayarak 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” olarak ilan etmesi de bizim işimizi destekleyen önemli bir karar.”

Ortaklarımıza en uygun şartları sunuyoruz

Sigortacılığın kooperatif şeklinde yapılmasının 1800’lü yıllardan bu yana önce ABD’nde daha sonra kıta Avrupa’sında yaygınlaşan bir yöntem olduğunu söyleyen Doğramacı, “Burada amaç; sigortayı geniş bir tabana yaymak ve sigortalıya maksimum yarar sağlamaktır. Toplumumuzun büyük bölümü sigortayı “güvence, garanti” kavramıyla özdeşleştirdiği halde, ülkemiz nüfusunun yaklaşık dörtte üçünün herhangi bir sigortası olmaması, ülkemizin sigortacılık alanında  taşıdığı yüksek potansiyeli göstermektedir. Sigortanın modern yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacı olması, buna karşılık hitap ettiğimiz kitlelerin ekonomik güçlerinin sınırlı olması, sigortacılık imkanlarının sigortalılara en uygun şartlarda sunulmasını gerekli kılmaktadır” diye konuştu.

Avantajları çok fazla

Sigortacılık kooperatiflerinin neden avantajlı olduğunu sorduğumuz Doğramacı, bu tür bir yapının ortaklarının ihtiyaçlarına öncelik vermesini ilk sırada gösterdi ve diğer avantajları da şöyle sıraladı:  “Aşırı risk almaktan kaçınırlar, çok tedbirli davranırlar, ortakları olan sigortalılar, kooperatif ortağı olma bilinciyle, varlıklarını korumaya özen gösterirler, bu sebeplerle sigorta kooperatiflerinin maliyetleri düşüktür.

Poliçelerini  ve hizmetlerini rakiplerine göre daha uygun fiyatlarla sunarlar, yüksek sayıda sigortalıya sahip grupları sigorta ettikleri için riski dağıtırlar. Böylece sigortacılığın büyük sayılar yasasını uygulamış olurlar. Yıl sonunda oluşan gelir fazlasını ortakları olan sigortalılara dağıtır. Hasar oluştuğunda, hızlı ve adil davranırlar.”

Ortak sayımız 13 bin 600’ü geçti

Koru Sigorta’nın hedeflerini konusunda ise Hüsamettin Doğramacı, S.S. Koru Sigorta Kooperatifi’nin 5684 sayılı Sigortacılık Yasası ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde 2010 yılında kurulduğunu hatırlatarak, hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hem de Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden büyük destek gördüklerini söyledi. Doğramacı bu destekten yola çıkarak yoğun bir çalışmayla birlikte kısa bir zaman diliminde Şubat 2012 sonu itibarıyla Koru Sigorta’nın ortak sayısının 13 bin 600’ü geçtiğini belirtti.

Güven ve sahiplik hissi var

Koru Sigorta’nın  diğer sigorta şirketleri ile aynı hizmetleri ve aynı ürünleri sunduğunun altını çizen Hüsamettin Doğramacı, farklılıklarının ortaklarının kazançlarında ortaya çıktığına dikkat çekti. “Anonim şirket şeklinde çalışan sigorta şirketlerinde, sigortalılardan elde edilen primler eğer kâr sağlayacak bir teknik yapıyla destekleniyor ve ortaya bir bilanço kârı çıkabiliyorsa, bu kar tutarı, şirketin sahibi olan kişi veya kişilere temettü olarak ödenmektedir” diyen Doğramacı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sigortalılar sadece şirketin stratejilerine uygun olarak hazırlanan iş kabul politikaları, fiyatlama, ürün yelpazesi ve hasar ödeyebilme imkanlarından yararlanırlar. Kooperatif şeklinde kurulan şirketimizde ise, sigortalılar aynı zamanda kooperatif ortağı oldukları için elde edilen gelir gider farkından da pay alırlar.

Diğer taraftan, şirketimiz ortağı poliçe sahiplerinin, kooperatif ortağı olmanın bilinci ile işletmeyi daha çok benimseyerek, güven ve sahiplik hissi içinde hareket etmeleri beklenir. Bu sayede daha şeffaf, daha iyi ve kaliteli hizmet vererek, eğitici davranarak ve her şeyden önemlisi ihtiyaçlara uygun talepleri tespit ederek, kooperatif ortaklarının güvenle ve en ekonomik şekilde sigorta sistemine katılması sağlanmış olur. Koru Sigorta’nın felsefesi “Birlikten kuvvet doğar” ilkesi ile hareket ederek, ortaklarının kıymetli olan şeylerini özenle korumaktır.”

Hedef 2013’de ilk 20’ye girmek

Hüsamettin Doğramacı Koru Sigorta’nın yol haritası hakkında şu bilgileri verdi: “Koru Sigorta için 2012 yılı dayanışma içinde olmayı planladığı kooperatiflerle tanışma ve kendi misyonunu anlatma yılı olacak. Bu konuda hatırı sayılır bir başlangıç yapılmış ve Kamu-Sen’e kayıtlı 430 bini aşkın çalışana, kazaen ölüm, daimi sakatlık ve iş göremezlik hallerine bağlı Ferdi Kaza sigorta teminatı sağlandı. Amacımız bunun gibi Kooperatif, Vakıf ve Derneklere kendimizi tanıtarak bu kaynaklardan sağlanacak katılımlarla Kooperatif Sigortacılığı kavramını ülkemizde yerleştirmek, yeni talepler yaratarak sektöre katılımlar sağlamak, sigortayı yeni kitlelerle tanıştırmak, bilinen tanımla sigortacılık pastasını daha da büyütmek.

Hedefimiz Kooperatif Sigortacılığı konusunda sahip olduğumuz teknik imkanlarla kamuoyuna daha uygun ekonomik koşullar içeren ve tamamen bireyleri hedef alan ürünler yaratabilmek.  Koru Sigorta büyümesini 2012 yılı için bireysel kanallarla sağlamayı planlamış bulunmakta olup, bu nedenle Ankara ve İzmir’de Bölge Müdürlüğü kurmak suretiyle üretim hedeflerine varmayı planlıyoruz. 2013 Yılı sonunda ise ilk 20 şirket arasında yer almayı hedefliyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir