Kooperatif Yonetim kurulunun görev ve yetkileri-EVREN ÖZMEN

Sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2018-03-11 22.45.24

Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.
Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1- Kooperatifin amaçlarına, ortakların menfaatlerine ve genel kurulca belirlenen esaslara uygun arsa bulmak, arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek, arsayı tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek satış vaadi sözleşmesi ile satın almak, imar planı ile arsaların parselasyonunu yaptırmak,
2- Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının ve yıllık tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak,
3- Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
4- Alınan arsada yaptırılacak işyerleri ve diğer tesisler için gerekli plan, proje ve haritalar yaptırmak, kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,
5- Kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,
6- Satın alınacak arsa ile bunlar üzerinde yapılacak işyerlerinin bedellerini gerek sermaye mevcudundan, gerekse ortakların veya kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek,
7- Kooperatife yapılan bağışlan kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,
8- Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,
9- Kooperatifi resmi dairelerde mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
10- İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek
11- Genel Kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak, mülkiyetlerini aktarmak veya kiralamak,
12- Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,
13- Kanun ve anasözleşme ile yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek
14- Kamu kaynaklı kredi kullanımı için kooperatif gayrimenkullerini ipotek ettirmek,
15- Sitenin çevre düzenlemesini, ağaçlandırılmasını, bakımını, korunmasını sağlamak, sitede temiz ve düzenli bir çevrenin sürekliliğini idame ettirmek.
16- Kuraya esas genel yerleşim planındaki meslek dağılımını genel kurulun onayına sunmak
17- Kooperatiflerini e-kooperatif bilgi sistemi üzerinden takip edebilmeleri için kooperatif ortaklarına Bayındırlık ve İskan Müdürlklerinden kullanıcı şifresi temin etmek.

4 thoughts on “Kooperatif Yonetim kurulunun görev ve yetkileri-EVREN ÖZMEN

  1. kooperatif yönetimi olarak daha önceden kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığımız yüklenici firma ile ek protokol yapma yetkimiz varmıdır?

  2. Merhaba kanunda kooperatife ait gayrimenkulun kiraya verilmesi için genel kuruldan onay alınmasını gerektiren bi düzenleme mevcut değil, bunun yasal dayanağı nedir acaba? Yk genel kurul kararı olmadan şirkete ait gayrimenkulü kiraya veremez mi?

  3. Bir soru sormak istiyorum. Yönetim kurulu bir diğer yönetim kurulu aylik huzur hakkı kesme yetkisi var mi

  4. Merhabalar ,
    koopretif yönetimi genel kurulda karar almadan site içine yollar yaptırmak veya benzer işleri kendi başına yapabilir mi? Yoksa genel kurulda bu yapılacak işler karara bağlanmak zorundamıdır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir