Kooperatif genel kurulu icin bakanlığa müracaat ve gönderilecek belgeler

BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER
Madde30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne veya Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.
Bu bildirime Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

20120318-202601.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir