Kooperatiflerde TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA HÜKÜMLERİ VE CEZA 2012

2. TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA HÜKÜMLERİ VE CEZA:

Madde 25 – Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymıyan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. *

2 thoughts on “Kooperatiflerde TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA HÜKÜMLERİ VE CEZA 2012

  1. Kooperatiflerde üyeler sır olarak verilemeyen muhasebe kayıtları nelerdir?sır denilen şeyler nelerdir? Ben net bir tanım bulamadım. kooperatiflerde üyenin inceleyemeyeceğin defterler nelerdir inceleyebileceği defterler nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir