İflas masasına kayıt dilekçesi 2012

Müvekkilim …, Müflis …’den … TL. alacaklı olup, alacağına ilişkin belgeleri dilekçemizle beraber sunuyoruz.

Müvekkilim …’in alacağının kabul edilerek, tasfiye sonunda alacağının ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Alacaklı Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir