Kooperatiflerde Yonetim kurulunun cezai sorumlulukları -2017-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Yonetim kurulunun cezai sorumlulukları- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

(Maddeler aşağıda yazılmıştır)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1Z9JDE6H67c?list=PLlETUJ3iQ-NLwl8q6kQnmuZiiZ8nUUbxa&w=560&h=315]

8.madde Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

8.madde de görüleceği üzere genel kurulda alınan kararların son derece dikkatli alınması gerekmektedir.

16.madde Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Kooperatiflerde ortaklıktan ihraç süreci son derece uzun ve dikkatli takip edilmesi gereken bir prosedürdür. Bu noktada hem kooperatifin yönetim kurulu hem mali müşaviri, hem de avukatı tam bir uyum içinde çalışmalıdır. Aksi takdirde ödemelerini yerine getirmeyen ortakların kooperatiften ihraç süreci uzar

justice-law-case-hearing-159832.jpeg

56.madde Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

59.madde (Ek fıkra: 06/10/1988 – 3476/15 md.) Kooperatiflerce alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılması şarttır.
(Ek fıkra: 06/10/1988 – 3476/15 md.) Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

Ekran Resmi 2018-08-05 17.03.01.png

(Ek fıkra: 06/10/1988 – 3476/15 md.) Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi, yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.

(Ek fıkra: 06/10/1988 – 3476/15 md.) Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.

8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar

Hata: İletişim formu bulunamadı.

5 thoughts on “Kooperatiflerde Yonetim kurulunun cezai sorumlulukları -2017-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

  1. Okul yazarlığı olmayan bir insanın cahilliğinden yararlanarak borçlandırılan ve devir yapacaz diye kandırılarak senelerdir devlet af getirecek diye okul yazar olmayan şahsın adına sahte evraklar düzenleyerek borcu yapılandırılan ve yine kendisinden sahte bir düzenlemeyle habersizce vekaleti alınan şahsın bütün bu olanlsra itiraz hakkı varmıdır bunu bilen dürüst birisi cvp verebirmi ?

    1. Kemal bey birde okul yazarlığı olmayan şahıs şuanda kooperatife üye olduğunu öğreniyo bu üyeliğini iptal ettirmek için nasıl bir yol izlemeli adına 20 bin küsür borç gözüküyo bunların hiç birinden haberi yok şuan bu tesadüf olarak meydana çıkmış durumda

  2. Okul yazarlığı olmayan bir insanın cahilliğinden yararlanarak borçlandırılan ve devir yapacaz diye kandırılarak senelerdir devlet af getirecek diye okul yazar olmayan şahsın adına sahte evraklar düzenleyerek borcu yapılandırılan ve yine kendisinden sahte bir düzenlemeyle habersizce vekaleti alınan şahsın bütün bu olanlara itiraz hakkı varmıdır bunu bilen dürüst birisi cvp verebirmi ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir