Kooperatif Yöneticileri için Mal bildirimi formu 2012-MAL BİLDİRİMİ

MAL   BİLDİRİMİ KURUMU EK-10
GÖREVİ
SİCİL NO
   3628   Sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8   nci maddesine göre mal    bildiriminde  bulunacak
     olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının   taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde
     bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü   bölümlerine kaydetmek  zorundadırlar.   Formun 4 – 8 nci  bölümlerine
     kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları,   traktör, biçer döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat
   ve   iş makinaları, hayvanlar, kolleksiyon ve antika ev eşyaları ile hakları,   alacaklar, borçlar ve  gelirlerden,   kendilerine ödeme yapılanlara
     aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1. derece   şube müdürüne yapılan  aylık  net ödemenin, beş katından fazla
   tutardaki kısmı beyan edilir.
 BÖLÜM   -1                  KİMLİK BİLGİLERİ
SIRA ADI VE SOYADI DOĞUM DOĞUM YAKINLIĞI(1) T.C.KİMLİK NO
NO TARİHİ YERİ
 BÖLÜM -2                 TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
SIRA DEĞERİ TAŞINMAZIN ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil) HİSSE EDİNME MALİKİN
T.C.KİMLİK NO
NO CİNSİ (2) MİKTARI TARİHİ
 BÖLÜM -3                 KOOPERATİF BİLGİLERİ
SIRA KOOPERATİFİN ADI VE YERİ HİSSE DEĞERİ ÜYELİK HİSSEDARIN T.C.KİMLİK NO
NO TARİHİ
 BÖLÜM -4                TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
 A- TAŞIT BİLGİLERİ
SIRA PLAKA TAŞITIN TAŞITIN EDİNME DEĞERİ MODEL EDİNME  SAHİBİNİN
T.C.KİMLİK NO
NO NO CİNSİ (3) MARKASI YILI TARİHİ
 B- DİĞER TAŞINIR MALLAR
SIRA TAŞINIR    MALIN CİNSİ(4) EDİNME DEĞERİ MODEL EDİNME  SAHİBİNİN
T.C.KİMLİK NO
NO YILI TARİHİ
 BÖLÜM -5 BANKA VE MENKUL   DEĞERLERE  AİT BİLGİLER
SIRA PARA VEYA MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ   (5) MİKTARI CİNSİ  SAHİBİNİN
T.C.KİMLİK NO
NO
 BÖLÜM -6 ALTIN VE MÜCEVHERAT   BİLGİLERİ
SIRA                CİNSİ DEĞERİ MİKTARI  SAHİBİNİN
T.C.KİMLİK NO
NO
 BÖLÜM -7 BORÇ-ALACAK  BİLGİLERİ
SIRA        BORÇLUNUN ADI  VE SOYADI (6) ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6) BORÇ/ALACAK
NO TUTARI
 BÖLÜM -8 HAKLAR   VE BEYANI  GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER  SERVET UNSURLARI
SIRA HAK (7)  VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN EDİNME ŞEKLİ  SAHİBİNİN
T.C.KİMLİK NO
NO DİĞER SERVET   UNSURLARI
 AÇIKLAMALAR BİLDİRİM   SAHİBİNİN
 1) Yakınlığı sütununa   “kendi”,”eşi” veya “çocuğu” ibaresi  yazılacaktır. ADI                 :
 2) Bu bölüme   “bina”,”arsa” veya “arazi”  yazılacaktır. SOYADI        :
 3) Bu bölüme kara,deniz   veya hava ulaşım araçları yazılacaktır, TARİH           :
 4) Silah, pul, diğer   kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.
 5) Yurtiçindeki veya   yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında İMZA             :
      bulunan para veya menkuldeğerler   yazılacaktır.
 6) Tüzel kişilerde   unvan yazılacaktır.
 7) Menkul mallara ait   ihtira beratı,alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir