.Kooperatife alınacak ortaklarda aranacak şartlar nedir

1.2.Kooperatife alınacak ortaklarda aranacak şartlar nedir?
Kooperatife ortak olmak için;
1-Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak(18 yaşını tamamlamış, akli yeterliliğe sahip ve kısıtlı olmayan kişiler medeni hakları kullanma ehliyetine diğer adıyla fiil ehliyetine sahiptir.)
2-Ortak olmak isteğini belirten bir yazı ile yönetim kuruluna başvurmak(Varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri ayrıca kabul etmek),
3-Gerekli sermaye payını taahhüt etmek ve dörtte birini peşin ödemek,
4-Anasözleşmede belirtilen diğer şartları taşımak,
gerekmektedir(KK Md.8).
Yönetim kurulu üyeleri, mevcut ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede yazılı ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmakla yükümlüdür(KK Md.8/2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir