Bir ortağın şahsi alacaklısı o ortağa ait ortaklık payını haczettirebilir mi?

1.20. Bir ortağın şahsi alacaklısı o ortağa ait ortaklık payını haczettirebilir mi?
Bir kooperatif ortağından şahsi olarak alacaklı bulunanlar ancak,
-Kooperatif tarafından o ortağa verilecek faizi,
-Ortağa dağıtılacak olumlu gelir-gider farkını,
-Kooperatifin dağılması halinde ortağa ödenecek payı, diğer bir ifadeyle kooperatifin tasfiyesinden ortağa isabet edecek tasfiye miktarını,
haczettirebilecek, fakat o ortağa ait ortaklık payı üzerine haciz konulmasını talep edemeyeceklerdir.(KK Md.19/6 İİK Md. 82/1).

20120129-095716.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir