Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edecek ortakları kimler temsil edebilir?

2.4.Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edecek ortakları kimler temsil edebilir?
Bir ortak yazı ile izin vermek(vekalet belgesi) suretiyle oyunu genel kurulda başka bir ortağa kullandırabilir. Ortak sayısı 1000’den fazla olan kooperatiflerde anasözleşmede hüküm bulunması halinde ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil etmesi mümkündür(KK Md.49).
Eş ve birinci derece akrabalar (ortağın eşi, ortağın kendisinin ve eşinin anne ve babası ile ortağın çocukları 1. derece akraba olup, kardeşler 2. derece hısımlardır) kooperatif ortağı olmasalar dahi ortağı genel kurulda temsil edebilirler.
Ortağı tam temsile yetkili temsilcisi veya Avukatı da ortakla yukarıda belirtilen yakınlıkları taşımıyorsa, genel kurulda ortağı temsil edemez.

20120129-100257.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir