Kooperatif Ortaklarının aidat ödemelerinde uyulacak usul ve esaslar-Kooperatif Yonetim Danismani Mali Musavir Kemal Ozmen

Bu çalışmada, kısmi yapılan ödemelerin BK’nun 84.maddesi gereği, önce vade farkına, yani faiz borcuna mahsup edilmesi gerekmektedir. Ancak baştan beri kooperatifte bir uygulama teammül haline gelmişse, ortaklar arasında hak ve yükümlülüklerde eşitlik gereği (KK 23), uygulamada teammül haline gelen bu esasa göre borç hesaplanmalıdır. Bu husus, kooperatif yöneticileri nezdinde araştırılarak var olup olmadığı öğrenilmelidir. Yok ise, kısmi ödemelerin önce vade farkından, yani faizden düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca aylık faiz oranı günlüğe dönüştürülerek hesaplama yapılmalı ve kesinlikle bileşik faiz uygulaması, yani faize faiz hesaplaması yapılmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir