Ticaret sicilde kooperatif işlemleri ve masrafları

ATO – TÝCARET SÝCÝLÝ MEMURLUÐU
Kooperatif Kuruluþlarý Ýçin Yapýlabilecek Ýþlemler BEDELÝ
YENÝ KURULUÞ [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
YENÝ KURULUÞ
156.60 TL
ÜNVAN DEÐÝÞÝKLÝÐÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
ÜNVAN DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
77.70 TL
AMAÇ/KONU DEÐÝÞÝKLÝÐÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
AMAÇ/KONU DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
77.70 TL
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
77.70 TL
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
SÜRE UZATIMI [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÜRE UZATIMI
77.70 TL
TEMSÝL VE ÝLZAM [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
TEMSÝL VE ÝLZAM
77.70 TL
ÞUBE TESCÝLÝ (DAHÝLDE) [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
30.35 TL
TEMSÝL VE ÝLZAM
77.70 TL
ÞUBE TESCÝLÝ (DAHÝLDE)
156.60 TL
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
ÝFLAS – KONKORDATO BELGESÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
ÝFLAS – KONKORDATO BELGESÝ
25.95 TL
ACENTELÝK ÝLANI [gerekli evraklar için týklayýn…]
ACENTELÝK ÝLANI
77.70 TL
ACENTELÝK FESHÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
ACENTELÝK FESHÝ
30.35 TL
TASFÝYEYE GÝRÝÞ [gerekli evraklar için týklayýn…]
TASFÝYEYE GÝRÝÞ
77.70 TL
TASFÝYE KAPANIÞI [gerekli evraklar için týklayýn…]
TASFÝYE KAPANIÞI
30.35 TL
SERMAYE ARTIRIMI [gerekli evraklar için týklayýn…]
SERMAYE ARTIRIMI
77.70 TL
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
ÞUBE TESCÝLÝ (DIÞARIDAN) [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
TEMSÝL VE ÝLZAM
77.70 TL
ÞUBE TESCÝLÝ (DIÞARIDAN)
156.60 TL
YETKÝ BELGESÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
YETKÝ BELGESÝ
25.95 TL
BÝRLEÞME – TERKÝN [gerekli evraklar için týklayýn…]
BÝRLEÞME – TERKÝN
30.35 TL
BÝRLEÞME – DEVRALMA [gerekli evraklar için týklayýn…]
BÝRLEÞME – DEVRALMA
0.00 TL
TÝCARÝ ÝÞLETME REHNÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
TÝCARÝ ÝÞLETME REHNÝ
156.60 TL
MERKEZ NAKLÝ (GELEN) [gerekli evraklar için týklayýn…]
MERKEZ NAKLÝ (GELEN)
156.60 TL
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
TEMSÝL VE ÝLZAM
77.70 TL
TASFÝYEDEN DÖNÜÞ [gerekli evraklar için týklayýn…]
TASFÝYEDEN DÖNÜÞ
77.70 TL
ÞUBE TESCÝLÝ (DIÞARIYA) [gerekli evraklar için týklayýn…]
ÞUBE TESCÝLÝ (DIÞARIYA)
7.80 TL
GENEL KURUL (OLAÐAN) [gerekli evraklar için týklayýn…]
GENEL KURUL (OLAÐAN)
77.70 TL
GENEL KURUL (OLAÐANÜSTÜ) [gerekli evraklar için týklayýn…]
GENEL KURUL (OLAÐANÜSTÜ)
77.70 TL
YETKÝ ÝPTALÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
SÝCÝL TASDÝKNAMESÝ
25.95 TL
YETKÝ ÝPTALÝ
30.35 TL
47. MADDEYE GÖRE BELGE [gerekli evraklar için týklayýn…]
47. MADDEYE GÖRE BELGE
25.95 TL
MERKEZ NAKLÝ (GÝDEN)
7.80 TL
MERKEZ NAKLÝ GÝDEN ÝPTAL
43.90 TL
ÞUBE KAPANIÞI [gerekli evraklar için týklayýn…]
ÞUBE KAPANIÞI
30.35 TL
KARAR [gerekli evraklar için týklayýn…]
KARAR
77.70 TL
GÖREV TAKSÝMÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
GÖREV TAKSÝMÝ
77.70 TL
NEVÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ [gerekli evraklar için týklayýn…]
NEVÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
156.60 TL
TADÝL [gerekli evraklar için týklayýn…]
TADÝL
77.70 TL
ÝLAN DÜZELTME [gerekli evraklar için týklayýn…]
ÝLAN DÜZELTME
0.00 TL
ANA SÖZLEÞME KABULU [gerekli evraklar için týklayýn…]
ANA SÖZLEÞME KABULU
0.00 TL
SERMAYE ARTTIRIM ÝZÝN YAZISI [gerekli evraklar için týklayýn…]
SERMAYE ARTTIRIM ÝZÝN YAZISI
0.00 TL
ANA SÖZLEÞME TADÝL TASARISI KABULU [gerekli evraklar için týklayýn…]
ANA SÖZLEÞME TADÝL TASARISI KABULU
0.00 TL
MERKEZ NAKLÝ GÝDEN TADÝL TASARISI KABULU [gerekli evraklar için týklayýn…]
MERKEZ NAKLÝ GÝDEN TADÝL TASARISI KABULU
0.00 TL
ATO@BIM &copy2012

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir