Kooperatif icra takibine itiraz dilekçesi

İTİRAZLARIM : 1-Alacaklı görünen ortağı olduğum kooperatiftir. Kooperatif aidat alacakları Kooperatifler kanunu hükümlerine göre istenmek ve tahsil edilmek durumundadır. Kooperatifler kanunundan doğan haklarım ihlal edilmek istenmektedir.
2- Borcum olduğunu söyledikleri miktar konusunda daha önce tarafıma bir hesap ekstresi gönderilmediğinden talep edilen alacak tutarı ve faizinin doğruluğu da şüphelidir.
3- “Kooperatif Genel Kurul gereği” gerekçesiyle yapılan talep, yasaya ve Kooperatif Anasözleşme hükümlerine aykırıdır. Kooperatif genel kurul kararları Kooperatifler Kanununa, Kooperatif Anasözleşmesine ve diğer kanunlara aykırı olamaz.
4- Kooperatif yönetiminin iyi niyetli olmadığı görülmektedir. Kooperatifin böyle bir alacağı varsa alacağını Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre tahsil yönüne gitmesi gerekirken icra yolunu seçmesi iyi niyet içermez. Yapılan açıkça kooperatif vekiline para kazandırmak amacı taşımaktadır. Çünkü şahsımla davalı olan yönetim kurulu başkanı (Azınlık üyeler olarak açmış olduğumuz dava: Bodrum 1.ASH.2010/569E ve diğer davalar) açtığı icra takibiyle diğer davalarda kendisini savunan avukata para kazandırmak amacını gütmektedir. Kendi savunması için kooperatifin imkanlarını kullanmaktadır.
5- Alacak yönünden kooperatif yönetimleri Kooperatif Kanunu hükümlerine göre şahsıma yedi yıl öncesinden bu yana hiçbir talepte bulunmamışlardır. Oysa kanun aidat borcunu bir ay aksatan üyeden alacağın tahsili konusunda yönetimi görevlendirmiştir. Yönetimin geçen yedi yılda hiçbir üyeden para istememesi dikkat çekicidir.
6- Kooperatif alacaklarının tahsili konusunda ortaklar arasında ayırım yapılamaz. Bu konuda yapmış olduğum araştırmada Kooperatife borcu olan diğer bir çok üye hakkında takip yapılmadığını, Sadece yöneticiler hakkında sorumluluk ve tazminat davası açan azınlık üyeler hakkında icra takibi yapıldığını öğrenmiş bulunuyorum.
7- Kooperatifin şahsımdan bir alacağı varsa Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Anasözleşmesi hükümlerine göre talepte bulunmalı ve kanunun verdiği yasal süreler ortaklara tanınmalıdır. Öncelik özel kanun hükümlerinindir.
SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı aleyhime yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……../01/2012

One thought on “Kooperatif icra takibine itiraz dilekçesi

  1. İyi çalışmalar. Koopreatif üyeliğinden çıktım. ödemiş olduğum aidatlar ödenmedi dava açtım ve kazandım. Kooperatif devam ediyor. ama parası yok. bu nedenle alacağımı alamıyorum. Kooperatif üyelerinden isteme hakkım var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir