Kooperatiflerde Şerefiye raporunun yazılması

Kooperatifçilik mevzuatında kooperatif anasözleşmesinde belirtilen kurallara uyulması kaydıyla şerefiye miktarını belirleme görev ve yetkisi yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen kurula aittir. Ancak miktarı belirleme görev ve yetkisi bu kurula ait olmakla birlikte, belirlenen miktarın prosedüre uyularak kesinleşmesi durumunda ödenmesi gereken tarihi belirleme görev ve yetkisi genel kurula aittir. (Anas. 23/6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir