Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri

Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR
Kooperatif Anasözleşmesinin herhangi bir maddesinde değişiklik yapılması sırasında istenilen belgeler

Dilekçe
Değiştirilmek istenen madde metninin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış şekli (10 nüsha).
Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna dair gerekçeli yönetim kurulu kararının Noter onaylı bir örneği.
Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi (dosyasında bulunmaması halinde).
Kooperatifin en son durumunu gösterir Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu

Unvan, süre, merkez ve sermaye değişikliği izinleri İl Sanayi ve Ticaret anasözleşmedeki diğer madde değişiklik izinleri ise Bakanlığımızca (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir