Ortak olmayan kimselerin kooperatif hizmetlerinden yararlandığı ölçüde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu olacağı da bir gerçektir-Kooperatif Danismani Mali Musavir Kemal Ozmen

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/13959
Karar: 2005/11561
Karar Tarihi: 28.11.2005
ÖZET: Ortak olmayan kimselerin kooperatif hizmetlerinden yararlandığı
ölçüde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu olacağı da bir
gerçektir. Anılan sorumlunun temerrüt faiz oranı gibi hususlar dahil
olmak üzere genel hükümlere tabi bir sorumluluktur. Bu durum
karşısında, uzman bilirkişiler vasıtasıyla kooperatifin defter ve
kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, 1163 sayılı K.
Yasası ve ana sözleşme hükümleri de gözetilerek davacının ortak kabul
edilip edilmeyeceğinin tespit edilmesi, ortaklık sıfatının
bulunmadığının ortaya çıkması halinde yaratılan muarazanın
giderilmesi, taşınmazların konumlarının ayrı ayrı değerlendirilerek
yararlandığı kooperatif hizmetlerinin karşılığının tespit edilmesi ve
sonuca göre karar verilmesi gerekir.
(818 S. K. m. 61)
Davacı vekili müvekkilinin Didim Mesut tatil köyü mevkiinde arsa
vasfında taşınmazının bulunduğunu, bunlardan birinde yazlık evinin
olduğunu, birtakım kişilerin kendisine aidat ödemesi gerektiğini
söylediklerini, evde kullanılan elektriğinin davalı adına kayıtlı
trafodan temin edildiğinin ortaya çıktığını, müvekkili aleyhine icra
takibi yapıldığını, ortak sıfatının bulunmadığını, genel kurullara
katılmadığını, kimseye yetki vermediğini, taşınmazının kooperatif
taşınmazının dışında olduğunu, aidat borcunu ödemediğin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir