YENİ NESİL KOOPERATİFLER VE YENİ KOOPERATİFLER KANUNU

YENİ NESİL KOOPERATİFLER KURULUYOR
Ekran Resmi 2015-11-16 21.04.28
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılında yürürlüğe giren ‘Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan hedefler doğrultusunda artık yeni alanlarda kooperatifler kurulabilecek.
Yeni nesil diye tabir edilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabi kooperatifler şu şekilde kurulacak; Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri, Eğitim Kooperatifleri, Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifleri, Karşılıklı Sigorta Kooperatifi, Hizmet Kooperatifi, Çocuk Bakım Hizmetleri, Gayrimenkul İşletme Kooperatifi.
Yeni nesil kooperatiflerden bazıları incelendiğinde günümüz doğal enerjileri değerlendirme yönünde en dikkat çekici kooperatiflerden birisi ‘Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri’. Kaynağı güneş, hidrolik, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, dalga akıntısı ve gel-git gibi fosil olmayan kaynaklardan enerji elde edilmesi amacıyla kurulan bu kooperatifler, EPDK’nın lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik gereği, 1 megavat’a kadar EPDK’dan üretim lisansı almadan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulabilecek. Elektrik enerjisi üretim kooperatifi kurmak için,elektrik tüketim aboneliğine sahip gerçek veya tüzel kişi olmak gerekiyor. Elektrik enerjisi üretim kooperatifleri kurularak, özellikle güneşlenme oranı en yüksek İllerden biri olan kentimiz Denizli’de enerji kooperatiflerinin sayısını artırmak, ülke ekonomisine ve enerji açığımızın azalmasına katkı sağlayacak.
 Ekran Resmi 2015-12-22 05.05.37
Bir diğer yeni nesil kooperatif olan ‘Eğitim Kooperatifleri’ ise, ülkemizin eğitim alanındaki açığını gidermek amacıyla kuruluyor. Okul öncesi eğitim, özel eğitim okulları, öğrenci etüt eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri açmak, işletmek, özel eğitim yasaları hükümlerine göre devir alıp devir yaparak hem ortaklarına kazandıracak, hem de ülke eğitimine katkı sağlayacak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, eğitim kooperatifi kurabilecek.
Yeni nesil kooperatiflerden girişimci ve üreten kadınlarımızı ilgilendiren ‘Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ de, kadınlarımızın ürettiği mal ve hizmetlerin yurtiçinde ve yurt dışında pazarlama, tanıtım ve satışına aracılık ederek ülke ekonomisine ve kadın istihdamının artmasında katkı sağlayacak.
‘Karşılıklı Sigorta Kooperatifi’ ise, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca karşılıklı sigorta kooperatiflerinin amacı; yalnızca ortaklarıyla sigorta sözleşmesi düzenlemek,ortaklarının sigortacılık faaliyetlerinin artmasını sağlamak. Gerçek kişi ya da kamu ve özel hukuk tüzel kişilerden olmak ve kooperatifin faaliyet gösterdiği sigorta branşlarından en az birinde kooperatife bir sigorta yaptırmayı taahhüt etmek ortak olmak için yeterli.
Ticaret İl Müdür Vekili Abdullah Hasyıldırım dünyada kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak tanımlanan ve ülkemizde henüz yeni yeni oluşmaya başlayan kooperatiflerin İlimizde de kurulması için öncelikli olarak kooperatifleşme bilincinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hasyıldırım, yeni nesil kooperatifler aracılığıyla Denizli’de özellikle enerji üretimini artırmak, kadın girişimci ve kadın istihdamı için toplumsal farkındalık oluşturmak ve bu alanda girişimcilik ruhunu aşılamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.