6728 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Evren özmen

6728     Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Özet olarak

 

 • 2004 Sayılı İcra ve İflas kanunu
 • Pasaport kanunu
 • Sigorta süresi 10 yıl veya ömür boyu olanlardan gelir vergisi kesintisi olmayacaktır
 • Yurtdışına hizmet verenlerin personellerin gelir vergisinden istisna edilmesi
 • ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu direk gider yazılabiliyor.
 • Muhtasar ve sigorta hizmet listesi birleşiyor. Damga vergisi tutarı 37,40 TL dir.
 • Unutulan beyannamelerin 3 gün içinde verilir ise 1/10 özel usülsüzlük uygulanacaktır.
 • Damga vergisi tutarı 1 nüsha üzerinden hesaplanacaktır.
 • Bazı mükellefler için vergi resim harç istisnası belgesi ihdas edilmiştir.( Döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunanlar)
 • Süresi içinde düzeltilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır.
 • Uluslararası şirketlerin Türkiyede bölgesel yönetim merkezi açması durumunda kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
 • Çek kanununda değişiklik ile karekodlu çekler düzenlenebilecektir.
 • Ticaret sicil müdürlüğü tarafından bazı evraklarda noter onayı şartı kaldırılmıştır. ( Müdür yardımcısı huzurunda yetkili kişinin imza atması halinde )
 • Ar-ge teşvik kapsamı genişletilmiş olup, Sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından yenilik projesi kapsamında değerlendildiği takdirde harcamaların % 100 de 100 ü indirim konusu yapılabilecektir.
 • Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri damga vergisinden istisna edilmiştir.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulacaktır ve e yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen araziler için de emlak vergisi ödenmeyecektir.Ekran Resmi 2016-03-27 20.54.19