Hangi Kooperatifler Risturn istisnasından faydalanabilir ?- Risturn istisnasının şartları ilişkin şartlarMALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Risturn istisnası

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, kooperatiflerde risturn istisnası düzenlenmiş olup tüketim, üretim ve kredi kooperatiflerinin ortakları için hesapladıkları risturnlar (ilgili alt bentlerde belirtilen bazı koşullar altında) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Kooperatiflerde, ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri tutarlardan harcanmayarak iade edilen kısımlar da kooperatifin türüne bakılmaksızın risturn istisnasından yararlanacaktır.

Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmamakta ve risturnun nakden veya aynı değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmamakta ve bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine oranı esas alınmaktadır.

Kooperatiflerce ortak içi ve ortak dışı işlemlerden elde edilen kazanç, kurumlar vergisi beyannamesinde “Ticari bilanço kârı” satırında beyan edilecek olup ortak içi işlemlerden elde edilen kazançlar da “Risturn istisnası” satırında gösterilerek indirim konusu yapılabilecektir.

ekran-resmi-2016-12-24-14-24-06
Risturn istisnasına ilişkin şartlar şunlardır;

– Kooperatifin üretim, tüketim veya kredi kooperatifi mahiyetinde olması (Kooperatif türüne bağlı olmaksızın tüm kooperatifler, ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlara ilişkin risturn istisnasından yararlanabilirler.),

– Gelir-gider farkının risturn şeklinde dağıtılacağının kooperatif ana sözleşmesinde düzenlenmesi,

– Risturnların, ortak içi işlemlerden oluşan gelir-gider farkından dağıtılacak olması,

– Kanuni yedek akçe ve fonlar ayrılmadan risturnların dağıtılmaması,

– Dağıtımın faaliyet dönemini izleyen yıl içinde gerçekleştirilmesi,

– Risturnların, ortakların kooperatifle yapmış olduğu muameleler nispetinde dağıtılması.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]