30.09.2017 e kadar konut ve işyerlerinde tapu harcı binde 15- Mali Müşavir Evren Özmen

ekran-resmi-2016-09-30-12-00-51

30.09.2017 Tarihine kadar konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil alım satım tapu harcı Binde 20 den Binde 15 e düşürülmüştür.

Eski Oran Yeni Oran
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20) 30.09.2017 Tarihine kadar Sadece Konut ve İşyerlerinde (Kat irtifakı Tesis edilmiş olanlar dahil) (Binde 15)