ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ALT YAPI KATILIM PAYI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN BAŞLAR-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ALT YAPI KATILIM PAYI
KATILIMCI (Organize Sanayi Bölgelerinde )

1.Organize Sanayi Bölgelerinde,altyapı katılım paylarının (altyapı hizmetlerinin karşılığı olarak ödenmesi gereken) belirlenebilmesi için, Kanunun 4. maddesinde açıklandığı biçimde mevzi imar ve parselasyon planları ve değişikliklerinin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. İmar ve parselasyon planları kesinleşmeden, katılımcıların altyapı aidatlarından sorumlu tutulmaları olanağı yoktur.
2. Maliki bulundukları parselde üretimde bulunan ve Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin de Kanundaki katılımcı tanımı değişikliğinin yürürlüğe girdiği 10.11.2008 tarihinden itibaren katılımcı durumuna geldikleri (sıfatını kazandıkları) açıktır.

Ekran Resmi 2016-09-12 00.04.13.png
Bu durumda,10.11.2008 tarihinden önce davalı tarafın katılımcı sıfatı bulunmadığından, katılımcıların ödemekle yükümlü oldukları altyapı aidatlarından sorumlu tutulma olanağı yoktur.fk