Arsasını kat karşılığı veren kooperatifin düzenleyeceği fatura nasıl kesilir ? nasıl muhasebeleştirilir ?

Arsasını kat karşılığı veren kooperatifin düzenleyeceği fatura nasıl kesilir ? nasıl muhasebeleştirilir ?