Kooperatiflerde istifa eden ortağa ne zaman ve ne kadar ödeme yapılır ?-ÖZMEN MÜŞAVİRLİK

Kooperatiflerde istifa eden ortak ödediği paranın tamamını alabilir mi ?

İstifa eden ortaklarla hesaplaşmada kooperatifçe yapılmış olan hangi masrafların yapılacak ödemeden düşülebileceği:

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

Kooperatifler Kanununun 17’nci maddesinde, “Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

pexels-photo-210600.jpeg

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin “Ortaklık Payı Dışındaki Ödemeler” başlıklı 21’inci maddesinde “Ortaklar taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktarlardaki arsa, altyapı, üst yapı inşaat, ortak alan ve tesisler genel giderler katılım payları taksitlerini ödemek zorundadırlar…” hükmü yer almakta, 15’inci maddesinde de “Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.” denilmektedir.

Kooperatiflerde Dağılma ve tasfiye-EVREN ÖZMEN

  • Kooperatiflerin Dağılması, Kooperatiflerin dağılma sebepleri, Anasözleşme gereği dağılma, ortak sayısının yediden aşağı düşmesi, Genel Kurul kararı ile dağılma, İflas nedeni ile dağılma, Birleşme ve devralınma sureti ile dağılma, Kooperatifin iflası, iflasın esasları ve hukuki sonuçları, İflas davası, İflas kararının tebliğ ve ilanı,

Yukarıdaki işlemler için info@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2015-11-28 15.13.03
Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

Kooperatiflerin tasfiyesi, kooperatiflerde tasfiye işlemleri, kooperatif nasıl tasfiye olur, kooperatif tasfiye, tasfiye, kooperatifte tasfiye kurulu,,kooperatiflerde tasfiye,kooperatiflerde tasfiye sonu işlemleri,kooperatiflerde tasfiye sonu vergi dairesi işlemleri,,kooperatiflerde tasfiye kararı,,kooperatiflerde tasfiye karar örneği,,kooperatiflerde tasfiye sonu karar örneği,kooperatiflerde tasfiyeye giriş,,kooperatifler tasfiye,kooperatif kooperatifin tasfiyesi

Tasfiye sürecinde yapılması gereken iş ve işlemler ve site yönetimine dönüş veya diğer hukuki statülerin seçimi hakkındaDetaylı bilgi için bize ulaşın

info@ozmconsultancy.com

0216 352 29 61

 

 

Kooperatiflerin tasfiyesi, kooperatiflerde tasfiye işlemleri, kooperatif nasıl tasfiye olur, kooperatif tasfiye, tasfiye, kooperatifte tasfiye kurulu,,kooperatiflerde tasfiye,kooperatiflerde tasfiye sonu işlemleri,kooperatiflerde tasfiye sonu vergi dairesi işlemleri,,kooperatiflerde tasfiye kararı,,kooperatiflerde tasfiye karar örneği,,kooperatiflerde tasfiye sonu karar örneği,kooperatiflerde tasfiyeye giriş,,kooperatifler tasfiye,kooperatif kooperatifin tasfiyesi