Kooperatiflerde Ortaklık Numarası nasıl verilir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Ortaklık Numarası nasıl verilir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Bilindiği üzere kooperatif ana sözleşmesine göre Yönetim kurulu ortakları ile ortak olmak için müracaat edenleri anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.

Kooperatiflerde ortaklık numarası

Her ortağa giriş tarihi sırasına göre ortaklık numarası verilir. Bu numara konut yada işyeri esasına göre olduğu için değişmez.

 Çıkan veya çıkarılan ortağın numarası boş tutulur. Devir halinde eski ortağın numarası yeni ortağa verilir.

Ortaklık numarası sıra numarası değildir. Sıra numarası ortak sayısını ifade eder. Hiçbir nedenle ortak sıra numarası konut veya işyeri sayısını geçemez

Sorularınız için

Error: Contact form not found.