Henüz tapusu alınmamış kooperatiflerde ortaklık devri nasıl yapılır ? Noter zorunlu mudur ?EVREN ÖZMEN

Henüz tapusu alınmamış kooperatiflerde ortaklık devri nasıl yapılır ? Noter zorunlu mudur ?

info@ozmconsultancy.com

  • Hisse devri noterden yapılmak zorunda mıdır ?
  • Devreden ve Devralan ortak kooperatife gelmek zorunda mıdır ?
  • Birden fazla kişiye hisse devri olur mu ?
  • Kooperatif hisse devri kararı nasıl yazılır ? Şirketler kooperatife nasıl ortak olur ?
Ekran Resmi 2016-07-18 11.27.19.png
Kooperatif hisse devri -Evren özmen