KOOPERATİFLERDE KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMELERDE TEMİNAT OLARAK KEFALET SİGORTASI ÇÖZÜM MÜ ?-EVREN ÖZMEN

Kefalet Sigortası Teminatları

 

– İnşaat işlerinde, işin teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı “İmalat / Bakım / Onarım Teminatı”,

– İhaleyi kazanan kişinin sözleşme imzalamaktan vazgeçmesi riskine karşı “İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı”,

– Alt yüklenici ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı, “Ödeme Teminatı “,
– Yüklenicilerin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi durumunda, sigortacının yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasını sağlayacak “Performans Teminatı” veya “Sözleşme Teminatı” ve “Kamu İhaleleri Teminatı” dır.