Kooperatiflerde Genel kurul karar defteri-EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

  1. Genel kurul karar defteri

Bu deftere, genel kurul tarafından alınmış olan kararlar, toplantı tarihi, toplantıda bulunan ortakların ortak numarası, ad ve soyadları ile, alınan kararlarda oy sayısı ve müzakerelerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diğer hususlar kaydedilir. Kararların altı imzaya yetkili olanlar tarafından imzalanır.

Defter ciltli ve müteselsil sıra numaralı olacaktır.

Bu defter, sahifeleri bitinceye kadar kullanılır.

Ekran Resmi 2016-07-18 11.41.06.png
KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL KARAR DEFTERİ