Devlet memurları kooperatifte yönetici olabilir mi ?

Ekran Resmi 2017-11-05 19.29.28

Devlet memurları kooperatifte yönetici olabilir mi ?

Devlet Memurları Kanunu, Türk Ticaret Kanun ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri birlikte incelendiğinde; Devlet memurlarının, anonim ve limitet şirket ortağı olmaları memuriyetlerine olumsuz etki etmez. Sermayesi paylara bölünmüş komandit ve eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortakları olması da memuriyetlerine olumsuz
etki etmez. Ancak, memurlar anonim ve limitet şirketlerin yönetim ve denetiminde görev
alamazlar. Sermayesi paylara bölünmüş komandit ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortağı olamazlar. Komanditer ortağı olmalarında ise memuriyetlerine bir engel teşkil etmez.

Kaynak: DEVLET MEMURLARI ŞİRKETLERE ORTAK OLABİLİRLER Mİ? – Sabri Arpaç