Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri 2017

Kooperatiflerde Genel Kurul günü yapılacak Çalışmalar nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Sorularınız için : info@ozmconsultancy.com

 

Önceki yazılarımda kooperatiflerde genel kuruldan önce yapılması gereken çalışmaları ve başvuruları yazmıştım. Bu yazımda ise genel kurul günü yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgi vermeye çalışacağım

 

1-Toplantı salonunun hazırlanması- Ortakların tamamının toplantıyı takip edebileceği şekilde bir düzen oluşturulması, mutlaka ses düzeninin kurulması ve mümkün ise bir yansıtıcı vasıtası ile raporların ve mali tabloların ortaklara gösterilmesi uygun olacaktır.

 

2-Vekaletlerin alınması ve Hazir-un cetvelinin imzalatılması: Toplantıya katılan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belgelerin kontrol edildikten sonra hazır-un cetvelinin imzalatılması gerekmektedir. Hazir-un cetvelinden en az 3 adet hazırlanmalı, otokopi kullanılmamalıdır.

 

3-Bakanlık temsilcilerinin gelmesinin beklenmesi, usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır. Toplantı tutanağında bu husus belirtilir. Temsilci toplantıya katıldıktan sonra bir saat içinde nisap oluşmaz ise toplantı tehir edilir. Bu hususa dikkat edilmesi ve ortakların toplantıya erken katılmaları yönünden mesaj ve mail gönderilmesi, ayrıca 32 gün önce gönderilen çağrı mektubunda bu hususun belirtilmesi uygun olacaktır.

 

4-Çoğunluğun sağlanmasının beklenmesi: Yapı kooperatiflerinin ilk ve müteakip genel kurullarında toplantı nisap 1⁄4 tür. Çoğunluğun sağlanmasına müteakip toplantının açılması ve divan heyetinin oluşturulması, divan heyetinin ortaklardan veya kooperatifin bağlı olduğu üst birlikten oluşturulması zorunludur.

 

5-Genel kurul tutanağının yazılması: Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul divanınca düzgün ve okunaklı biçimde mümkün ise bilgisayar ile yazılacaktır.

 

Eğer bilgisayar ile yazmak mümkün değil ise yanlış yazılan kelime, rakam ve satırlar karalanmamalı, okunacak biçimde ortasından tek çizgiyle iptal edilmeli, yanına parantez içinde (çizildi) denilerek doğrusu yazılmalıdır.

 

Ay adları, bir ve iki basamaklı sayılar, rakamla değil yazıyla yazılmalı; tutanakta sonradan ilaveler yapılmasına imkan verebilecek boşluklar olmamalı ve çıkıntı yapılmamalıdır. Tutanağın başlangıç kısmına, genel kurul toplantısının başlama saati ve tutanağın son kısmına da genel kurul toplantısının bitiş saati mutlaka yazdırılmalıdır.

 

Ayrıca genel kurul sırasında divan başkanı mutlaka salona hakim olmalı, oy sayım memurlarının titiz ve dikkatli çalıştıklarını gözlemlemek zorundadır. Gündemde görüşülmüş ve oylanmış bir maddenin geriye dönüşü mümkün olmaması nedeni ile sayım hususu büyük önem arz etmektedir.

 

Bir sonraki yazımda kooperatiflerde genel kurul sonrası hangi işlemlerin , hangi sıra ile yapılması gerektiği konusunda da bilgi vereceğim.

Saygılarımla

Evren ÖZMEN

 

Ekran Resmi 2018-04-05 23.26.41

ato kooperatif genel kurul
ato kooperatif genel kurul dilekçesi
ato kooperatif genel kurul evrakları
ato kooperatif genel kurul tescil evrakları
atso kooperatif genel kurul
kooperatif genel kurul
kooperatif genel kurul açılış konuşması
kooperatif genel kurul açılış konuşması örneği
kooperatif genel kurul bakanlık temsilci ücreti
kooperatif genel kurul bakanlık temsilcisi
kooperatif genel kurul başvuru dilekçesi
kooperatif genel kurul başvuru formu
kooperatif genel kurul başvuru süresi
kooperatif genel kurul belgeleri
kooperatif genel kurul bildirim süresi
kooperatif genel kurul bilgi formu
kooperatif genel kurul bilgi formu örneği
kooperatif genel kurul damga vergisi
kooperatif genel kurul davetiyesi
kooperatif genel kurul denetim raporu
kooperatif genel kurul dilekçe örneği
kooperatif genel kurul dilekçesi
kooperatif genel kurul divan başkanının görevleri
kooperatif genel kurul durum bildirim formu
kooperatif genel kurul duyurusu
kooperatif genel kurul ek 1
kooperatif genel kurul ek 4
kooperatif genel kurul ek 6
kooperatif genel kurul erteleme tutanağı
kooperatif genel kurul evrak
kooperatif genel kurul evrak örnekleri
kooperatif genel kurul evrakları
kooperatif genel kurul evrakları 2013
kooperatif genel kurul evrakları 2014
kooperatif genel kurul evrakları örnek
kooperatif genel kurul faaliyet raporu örneği
kooperatif genel kurul formları
kooperatif genel kurul görevleri
kooperatif genel kurul gündem maddeleri
kooperatif genel kurul gündem örneği
kooperatif genel kurul gündemi
kooperatif genel kurul gündemine madde eklenmesi
kooperatif genel kurul harcı
kooperatif genel kurul harçları
kooperatif genel kurul hazirun cetveli
kooperatif genel kurul hazirun cetveli örneği
kooperatif genel kurul hazırlıkları
kooperatif genel kurul hükümet komiseri
kooperatif genel kurul hükümet komiseri ücreti
kooperatif genel kurul ilan süresi
kooperatif genel kurul ilan örneği
kooperatif genel kurul ilanı
kooperatif genel kurul iptal sebepleri
kooperatif genel kurul iptali davası
kooperatif genel kurul istanbul
kooperatif genel kurul ito
kooperatif genel kurul için dilekçe örneği
kooperatif genel kurul için gerekli evraklar
kooperatif genel kurul için vekalet örneği
kooperatif genel kurul işlemleri
kooperatif genel kurul karar defteri
kooperatif genel kurul karar örnekleri
kooperatif genel kurul karar örneği
kooperatif genel kurul kararlarına karşı dava açma süresi
kooperatif genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü
kooperatif genel kurul kararlarının tebliği
kooperatif genel kurul kararı
kooperatif genel kurul kararı hangi deftere alınır
kooperatif genel kurul kararına itiraz
kooperatif genel kurul kararının iptali
kooperatif genel kurul kararının iptali görevli mahkeme
kooperatif genel kurul kararının iptalinin sonuçları
kooperatif genel kurul kararının tebliği
kooperatif genel kurul kimlerden oluşur
kooperatif genel kurul komiser ücreti
kooperatif genel kurul komiser ücreti 2015
kooperatif genel kurul konuşma metni
kooperatif genel kurul masrafları
kooperatif genel kurul mersis
kooperatif genel kurul müracaat dilekçesi
kooperatif genel kurul müracaat evrakları
kooperatif genel kurul müracaat formu
kooperatif genel kurul nasıl yapılır
kooperatif genel kurul ne zaman yapılır
kooperatif genel kurul nedir
kooperatif genel kurul nisabı
kooperatif genel kurul oy kullanma
kooperatif genel kurul seçimi
kooperatif genel kurul sonrası
kooperatif genel kurul sonrası ticaret sicile verilecek evraklar
kooperatif genel kurul sonrası yapılacak işlemler
kooperatif genel kurul sonuç bildirimi
kooperatif genel kurul süresi
kooperatif genel kurul temsilci ücreti
kooperatif genel kurul tescil
kooperatif genel kurul tescil evrakları
kooperatif genel kurul tescil harcı
kooperatif genel kurul tescil süresi
kooperatif genel kurul toplantı nisabı
kooperatif genel kurul toplantı tutanağı
kooperatif genel kurul toplantı tutanağı örneği 2013
kooperatif genel kurul toplantı tutanağı örneği 2014
kooperatif genel kurul toplantı tutanağı örneği 2015
kooperatif genel kurul toplantı ve müzakere defteri
kooperatif genel kurul toplantı yeter sayısı
kooperatif genel kurul toplantısı
kooperatif genel kurul toplantısı için gerekli evraklar
kooperatif genel kurul toplantısına çağrı
kooperatif genel kurul toplantısında vekalet
kooperatif genel kurul tutanağı örneği
kooperatif genel kurul vekalet
kooperatif genel kurul vekalet örneği
kooperatif genel kurul vekaletname
kooperatif genel kurul vekaletname örneği
kooperatif genel kurul yapma süresi
kooperatif genel kurul yapmama cezası
kooperatif genel kurul yapılmaması
kooperatif genel kurul yapılmamasının cezası
kooperatif genel kurul yeter sayısı
kooperatif genel kurul yetki belgesi
kooperatif genel kurul yetkileri
kooperatif genel kurul yol haritası
kooperatif genel kurul yönetim kurulu raporu
kooperatif genel kurul yönetmeliği
kooperatif genel kurul zamanı
kooperatif genel kurul çağri listesi
kooperatif genel kurul çağri mektubu
kooperatif genel kurul çağrı ilanı
kooperatif genel kurul çağrı mektubu
kooperatif genel kurul çağrı mektubu örneği
kooperatif genel kurul çağrı süresi
kooperatif genel kurul çağrı usulü
kooperatif genel kurul çağrı şekli
kooperatif genel kurul çevre ve şehircilik bakanlığı
kooperatif genel kurul çoğunluk
kooperatif genel kurul önerge örneği
kooperatif genel kurul örneği
kooperatif genel kurul şartları
kooperatif genel kurula davet
kooperatif genel kurula çağrı
kooperatif genel kurulu
kooperatif genel kurulu bakanlık temsilcisi
kooperatif genel kurulu bilgi formu
kooperatif genel kurulu gündemi
kooperatif genel kurulu hazirun cetveli
kooperatif genel kurulu için gerekli evraklar
kooperatif genel kurulu kaç yılda bir yapılır
kooperatif genel kurulu kimlerden oluşur
kooperatif genel kurulu nasıl yapılır
kooperatif genel kurulu ne zaman yapılır
kooperatif genel kurulu ne zaman yapılır 2013
kooperatif genel kurulu nerede yapılır
kooperatif genel kurulu vekalet
kooperatif genel kurulu vekalet örneği
kooperatif genel kuruluna gündem maddesi eklenmesi
kooperatif genel kuruluna vekalet örneği
kooperatif genel kurulunda toplanti yeter sayisi
kooperatif genel kurulunda vekaleten oy kullanma
kooperatif genel kurulunu yapmamak
kooperatif genel kurulunun devredemeyeceği yetkiler
kooperatif genel kurulunun ertelenmesi
kooperatif genel kurulunun geç yapılması
kooperatif genel kurulunun görevleri
kooperatif genel kurulunun süresinde yapılmaması
kooperatif genel kurulunun zamanında yapılmaması
kooperatif olağan genel kurul evrakları
kooperatif olağan genel kurul karar örneği
kooperatif olağan genel kurul toplantısı
kooperatif olağanüstü genel kurul evrakları
kooperatif olağanüstü genel kurul gündem örneği
kooperatif olağanüstü genel kurul nasıl yapılır
kooperatif olağanüstü genel kurul şartları
kooperatif ve üst kuruluşları genel kurul toplantıları ile bakanlık temsilcileri
kooperatifler genel kurulu nasıl yapılır
kooperatifler için genel kurul rehberi
kooperatiflerde genel kurul 2013
kooperatiflerde genel kurul 2014
kooperatiflerde genel kurul gündemi
kooperatiflerde genel kurul kimlerden oluşur
kooperatiflerde genel kurul nasıl yapılır 2013
kooperatiflerde genel kurul nasıl yapılır 2015
kooperatiflerde genel kurul zamanı
kooperatiflerde genel kurul çağrı süresi
kooperatiflerde genel kurul çoğunluğu
kooperatiflerde genel kurul öncesi istenen evraklar
kooperatiflerde genel kurulun görevleri
kooperatiflerin genel kurul toplantılarına ait rehber kitap