Kooperatiflerde İntibak Yapılması Ne Demek?

Kooperatiflerde İntibak Yapılması Ne Demek?

7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici 9. maddesinde “ Kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır” hükmü bulunmaktadır.

Kooperatiflerde İntibak İşlemleri için Son Tarih Nedir?

Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılacakları için kooperatiflerin en geç 26 Ekim 2024 tarihine kadar intibak işlemlerini gerçekleştirmeleri gereklidir.

2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılması gereken 2023 yılı genel kurulunda bu hususun da görüşülüp karar alınması ayrıca bir olağan üstü genel kurul yapılmamasını sağlayacaktır. Ancak genel kurul öncesi izin alınması gerektiği için planlamanın dikkatli yapılması önem arz etmektedir.

Kooperatiflerde İntibak İşlemleri için Ön Hazırlık Nasıl Yapılır?

Kooperatifin intibak işlemlerinin yapılması ile ilgili olarak hazırlanacak belgeler arasında 6 adet örnek anasözleşmenin Mersis’den alınarak TSM onayına gönderilmesi ile anasözleşmede boş olarak görülen ilk yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kurucu üyelerin tükenmez kalemle yazılmasını müteakip anasözleşmenin son sayfasına aynen “Kooperatifin mevcut yönetim kurulu olarak kurucu ortaklar ile ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait bilgileri ilgili TSM nezdinde araştırdığımızı, ancak ulaşamadığımızı beyan ederiz.” ifadesi yazıldıktan sonra mevcut yönetim kurulu tarafından imzalanması gerekmektedir.

Yeni örnek anasözleşmenin hazırlanması konusunda Mersis kullanıcı adı ve şifresi gerekmekte olup, bu bilgileri olmayan kooperatifler yöneticilerden herhangi birinin e-devlet şifresi üzerinden 6 adet örnek anasözleşmenin hazırlanması gerekmektedir.

6 adet örnek anasözleşmenin tamamlanmasını müteakip, dilekçeye eklenecek yönetim kurulu kararı ve diğer belgelerin de hazır olması gereklidir.

Detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz

info@ozmconsultancy.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir