2024 Yılında Geçici Vergi Beyannamelerine Düzeltilmiş Bilançolar Eklenecek

2024 Yılında Geçici Vergi Beyannamelerine Düzeltilmiş Bilançolar Eklenecek

Her Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılacak

Bilindiği üzere enflasyon muhasebesi düzenlemesi yıl sonunda uygulanacak. Taslak tebliği de Gelir İdaresinin sayfasında yayımlandı. Tebliğde taslağında hiçbir sayısal örnek örnek olmaması biraz anlaşılmasını güçleştirse de genel olarak son derece özenli hazırlanmış bir taslak.

  • Şirketlerde Gündem Enflasyon Düzeltmesi

Bu kapsamda şu an birçok işletmede 2024 yılı bütçeleri ile beraber en çok gündemi oluşturan konu şüphesiz ki enflasyon düzeltmesi ve işletmelere potansiyel etkileri.

  • Finansal Kurumlar dışarıda bırakılır mı?

Finansal kurumların enflasyon düzeltmesi dışında kalıp, kalmayacağı ise net değil. Ancak dışarıda tutulmalarının vergisel olarak kamuya etkisinin pozitif olacağını tahmin etmek zor değil.

  • 2023 Yılı sonunda Enflasyon Düzeltmesini Bitirince, işler bitiyor mu?

2023 Yılı sonu bilançolara enflasyon düzeltmesini yaptıktan sonra bu düzeltilmiş bilanço 2024 yılının başlangıç değeri oluyor.

İzleyen dönem başlangıç değerleri 

  • Madde 29-2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi sonucu hesaplanan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır.

2024 Yılında Enflasyon Düzeltmesi, Düzeltilmiş değerler üzerinden yapılacak.

  • Enflasyon düzeltme şartlarının varlığına bağlı olarak, 1/1/2024 tarihinden sonraki (1/1/2024 tarihinden itibaren başlayan) döneme ait düzeltme işlemleri, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 31/12/2023 tarihli bilançoda yer alan düzeltilmiş değerler üzerinden yapılacaktır.
  • İzleyen hesap döneminde amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanmaya başlanır.

2024 Hesap Dönemi ve Sonraki Dönemlerde Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri

  • Enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin, 2024 hesap dönemi ve sonraki hesap dönemleri bakımından, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan şartların gerçekleşmiş olması halinde, geçici vergi ve hesap dönemlerine ilişkin bilançolarını düzeltme işlemine tabi tutmaları zorunludur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir