Koopbis Yükümlülüğüne 6 Ay Ek Süre. Kooperatifler İçin İzlenmesi Gereken Yol Haritası ve İntibak Ana Sözleşme

Koopbis Yükümlülüğüne 6 Ay Ek Süre. Kooperatifler İçin İzlenmesi Gereken Yol Haritası ve İntibak Ana Sözleşme

Sistemsel Aksamalar Erteleme Getirdi.

Bilindiği üzere 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin;

  • Ticaret sicili kayıtlarını,
  • Finansal tablolarını,
  • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını,
  • Genel kurul toplantı evrakını,
  • Ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini

KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlü bulunmaktaydılar. Ancak birçok kooperatif süresi içinde aktarımlarını tamamlayamadı.

Bakanlık Süre Uzatma Yetkisini Kullandı.

Bir yıllık sürenin Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir yetkisi uyarınca, veri giriş ve aktarım süreci Bakanlık Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay daha uzatıldı.

Uzatılmanın ana nedeni birçok kooperatifin sistemsel aksaklıklar nedeni ile veri girişlerini gerçekleştirememesi ve toplu aktarımın çalışmaması oldu.

Ancak 24.10.2023 tarihi itibari ile excel ile ortak aktarım kullanıma açıldı.

Koopbis için yeni son tarih 26.04.2024 Tarihi oldu. Bu tarihe kadar kooperatiflerin yapması gerekenler neler?

1–31.12.2023 Tarihli Mali Tablolarını hesap dönemi bittikten en kısa süre içinde hazır hale getirilmesi

2-Hazır hale gelen mali tablolar ile beraber yönetim-denetim kurulu raporları ile diğer bilgi ve belgeleri koopbis sistemine en geç 26.04.2024 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllardan farklı olarak kooperatiflerde genel kurul hazırlıkları genel kuruldan en az bir ay önce başlayacak şekilde değil artık hesap dönemi kapandıktan sonra başlamalıdır. 

Aksi takdirde zamanında Koopbis sistemine yüklenmeyen belgeler nedeni ile yönetim kurulu üyeleri sorumlu olacaktır.

Kooperatiflerde unutulmaması gereken intibak ana sözleşme konusunda yapılması gerekenler nelerdir?

Bilindiği üzere ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılacakları için kooperatiflerin en geç 26 Ekim 2024 tarihine kadar intibak işlemlerini gerçekleştirmeleri gereklidir.

Bu nedenle de 2024 yılında Haziran ayı sonuna kadar yapılacak 2023 olağan genel kuruluna bu hususta gerekli çalışmaların yaparak gidilmesi, bakanlık izinlerinin alınması devamında da kooperatifin genel kurul gündemin de intibak konusunu içerek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu genel kurulda bu konular ile ilgili karar alınmaz ise 26 Ekim 2024 tarihine kadar olağan üstü genel kurul yapılmak zorunda kalınacaktır.

Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir