Kooperatiflerin İntibak İşlemleri: Önemli Bilgiler ve Adımlar

Kooperatiflerin İntibak İşlemleri: Önemli Bilgiler ve Adımlar

Kooperatifler, 01 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelere uyum sağlamak için intibak işlemlerini gerçekleştirmelidirler. İntibak işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle; Genel Kurul İşlemlerine (Çağrı vb.) Başlamadan Önce, İntibak İşlemleri Tamamlanması Önem Arzetmektedir.

1. Dilekçe:

 • İntibak işlemleri için başvuruda bulunmak amacıyla, kooperatifin anasözleşmesinin tamamının değişiklik talebine ilişkin bir dilekçe hazırlanmalıdır.

2. Yönetim Kurulu Kararı:

 • Yönetim kurulu kararı, noter onaylı olarak düzenlenmeli ve intibak işlemi için onaylanmalıdır.

3. İmza Sirküleri:

 • İmza sirküleri, görevdeki yönetim kurulu üyelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş olduğunu gösteren belgeler olmalıdır.

4. Mevcut Anasözleşme:

 • Kooperatifin mevcut anasözleşmesi, üzerinde intibak işlemi veya anasözleşme değişikliği yapılması sebebiyle izin merciinin mührü ve/veya izin merciinde görevli ilgili amirin kaşe ve imzası içermelidir.

5. Yeni Anasözleşme:

 • Yeni anasözleşme, Bakanlığın 2022/4 sayılı Genelgesi ekinde yer alan İntibak Anasözleşmesi Hazırlanma Yönergesi’ne uygun olarak MERSİS üzerinden hazırlanmalıdır.
 • Yeni anasözleşme, Ticaret Sicili Müdürlüğü onayından sonra altı nüsha olarak alınmalı ve her bir sayfası mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmalıdır.
 • MERSİS üzerinden alınan yeni anasözleşmenin son sayfasında bulunan ilk yönetim kurulu ve ilk denetim kurulu başlıklı maddeler, mevcut yönetim kurulu tarafından doldurulmalıdır.

Genel Kurul Toplantısında İntibak İşlemleri:

 • İntibak onayı alındıktan sonra yapılacak Genel Kurul toplantısında, örnek anasözleşmenin intibakı için bir gündem maddesi eklenmelidir.
 • Genel Kurul’da bu gündem maddesi görüşülüp karar bağlandıktan sonra, Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir.

Mevzuat:

 • 2022/4 sayılı Genelge, 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve bu kanunla eklenen Geçici Madde 9’un kooperatiflerin anasözleşmelerini üç yıl içinde bu kanuna uyumlu hale getirme zorunluluğunu öngördüğünü belirtmektedir. Bu nedenle, kooperatiflerin intibak işlemlerini 26 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.
 • Örnek anasözleşmelerin güncellendiği ve MERSİS üzerinde yayınlandığı bilgisi de vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda, kooperatiflerin intibak işlemlerine hızla başlamaları ve süreci tamamlamaları önemlidir. İntibak işlemleri, yasal uyumluluğun sağlanması ve kooperatiflerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik bir adımdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir