KOOPERATİFLERDE İNTİBAK İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR ?

KOOPERATİFLERDE İNTİBAK İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9 “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmünü haizdir. Bu çerçevede Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2022/4 sayılı Genelgesi ile intibak işlemlerinin usül ve esasları belirlenmiştir.

Anılan Genelge hükümlerine göre 23/08/2023 tarihinden sonra Bakanlığımızdan ya da ilgili Ticaret İl Müdürlüğünden aldıkları izne istinaden kurulan yahut Bakanlığımız yetki alanındaki bir kooperatif anasözleşmesini tümüyle kabul ederek kooperatif amaç ve faaliyetini değiştiren tüm kooperatiflerin en geç 26 Ekim 2024 tarihine kadar intibak etmesi zorunludur.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine istinaden kooperatiflerin anasözleşmesinin intibak işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: info@ozmconsultancy.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir