Ana Sözleşmelerini İntibak Ettirmeyen Kooperatifler Dağılmış Sayılacak – 

Ana Sözleşmelerini İntibak Ettirmeyen Kooperatifler Dağılmış Sayılacak

Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatifler dağılmış sayılacak. İşte kooperatifleri ilgilendiren önemli düzenleme hakkında bilgiler.

7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici 9. maddesinde “Kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır” hükmü bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla kooperatif ana sözleşmelerini güncelledi. Yeni örnek ana sözleşmeler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Ticaret Bakanlığının yetki alanında kurulacak kooperatiflerin kuruluşu için 26 adet örnek ana sözleşme hazırlanmıştır. Bu örnek ana sözleşmeler, MERSİS ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmıştır.

Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatifler en geç 26 Ekim 2024 tarihine kadar intibak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yürürlüğe konulan yeni örnek ana sözleşmeler 23.08.2022 tarihinde MERSİS’e ve Bakanlığın internet sitesine yüklenmiştir. Bu tarihten önce kuruluş işlemlerini tamamlayan kooperatiflerin intibak etmeleri zorunludur.

İntibak işlemi hukuki durumu faal olan kooperatifler tarafından gerçekleştirilecektir. Tasfiye halindeki kooperatiflerin intibak etmesine gerek bulunmamaktadır.

Kooperatiflerin intibak talepleri Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Belirli türlerdeki kooperatiflerin intibak işlemleri Ticaret İl Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kooperatiflerin intibak sürecinde dikkat etmesi gereken işlemler şunlardır:

  • Ana sözleşmede değişiklik yapabilecekleri maddeler belirlenmiştir.
  • Kooperatif türünü de elinde bulundurulan ana sözleşmenin bir örneği başvuru dosyasına eklenir.

elinde bulundurulan ana sözleşmenin bir örneği başvuru dosyasına eklenir.

e-) Diğer Belgeler Başvuru dosyasında aşağıdaki belgelerin de yer alması gerekmektedir:

MERSİS kayıt beyannamesi (son hal) MERSİS’te kayıtlı güncel üyeler listesi Son genel kurul toplantı tutanakları Kooperatifin ticaret sicil kaydı belgesi Kooperatifin vergi levhası fotokopisi Başvuru dosyasında bulunan belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Aksi halde başvuru sonuçlanmadan önce belgelerin tamamlanması istenebilir.

– İntibak İşlemi Sonuçlandıktan Sonra Yapılacak İşlemler İntibak işlemi sonucunda kooperatifin yeni örnek ana sözleşmeye intibak etmesi sağlandıktan sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kaydolma: Yeni ana sözleşme, intibak işlemi tamamlanan kooperatifin Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kaydedilmesi gerekmektedir. Yeni ana sözleşme kayıt işlemi için gerekli belgelerle birlikte Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.

Güncelleme işlemleri: Yeni ana sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kooperatifin diğer resmi kurum ve kuruluşlarda (vergi dairesi, SGK, Ticaret Bakanlığı vb.) güncelleme işlemleri yapılmalıdır. Bu güncelleme işlemleri için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvurular yapılarak yeni ana sözleşmenin onaylatılması ve kaydettirilmesi sağlanmalıdır.

İlan işlemleri: Yeni ana sözleşme ve güncellenmiş kooperatif bilgileri, resmi ilanlar aracılığıyla duyurulmalıdır. Bu ilan işlemleri için Ticaret Sicili Gazetesi veya diğer resmi ilan organlarından yararlanılabilir.

Üyelere bilgilendirme: Kooperatifin üyeleri, intibak işlemi ve yeni ana sözleşme hakkında bilgilendirilmelidir. Üyelere intibak süreci, yeni düzenlemeler ve yapılan değişiklikler hakkında açıklayıcı bilgi verilmeli ve gerekli dokümantasyon sağlanmalıdır.

– Sonuç Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri, 7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na uyum sağlamaları ve güncel düzenlemelere uygun hale gelmeleri açısından önemlidir. İntibak işlemi, kooperatifin mevcut işleyişini güçlendirmek, hukuki uyum sağlamak ve mevcut yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunları önlemek için gereklidir.

İntibak işlemi tamamlandıktan sonra kooperatif, güncellenmiş ana sözleşmeyle daha güçlü bir yasal zemine sahip olacak ve mevcut yasal düzenlemelere uyum sağlayacaktır. Bu, kooperatifin faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmesini ve hukuki sorunlarla karşılaşma riskini azaltmasını sağlayacaktır.

Ancak, intibak işlemi tamamlandıktan sonra da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Kooperatif yönetimi, yeni düzenlemelere uyum sağlama ve güncellenmiş ana sözleşme hükümlerini uygulama konusunda özen göstermelidir. Ayrıca, kooperatifin üyeleri ve ilgili paydaşlar da bu değişiklikler hakkında bilgilendirilmeli ve gerektiğinde yeni düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli adımlar atılmalıdır.

Sonuç olarak, kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri, yasal düzenlemelere uyum sağlamaları ve mevcut işleyişlerini güçlendirmeleri açısından önemlidir. İntibak işlemi tamamlandıktan sonra kooperatifler, güncellenmiş ana sözleşmeleriyle daha sağlam bir hukuki zemine sahip olacak ve faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebileceklerdir. Ancak, intibak işleminden sonra da uyum sağlama ve yeni düzenlemeleri takip etme gerekliliği devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir