7440 Sayılı Kanunda Beyan edilmemiş gelirlerde yapılandırma hakkı var mı?

Kanun Adı Yayım Tarihi Yürürlük Tarihi
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12/3/2023 12/3/2023

Kanunun içeriği:

 1. Vergi ve cezalar ile diğer borçların yapılandırılması, ödeme kolaylığı, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması öngörülmüştür.
 2. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların pişmanlıkla, izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyan edilmesi imkânı getirilmiştir. Bu imkândan 31.05.2023 tarihine kadar yararlanılabilecektir.
 3. Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.
 4. Beyan edilmemiş gelirlerin yapılandırılması üzerinde durulmuştur.

Beyan edilmemiş gelir ve kazançların beyanı:

 • 31 Aralık 2022 tarihinden önce elde edilen gelir ve kazançlar için beyanname vermemiş veya eksik beyanda bulunmuş olanlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar beyanda bulunabilecektir.
 • Tahakkuk eden vergilerin tamamı, güncellenen tutarın ödenmesi durumunda vergi cezalarından ve pişmanlık zammından vazgeçilecektir.

Kendiliğinden beyan:

 • 31 Aralık 2022 tarihinden önce elde edilen gelir ve kazançlar için beyanname vermemiş veya eksik beyanda bulunmuş olanlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar beyanda bulunabilecektir.
 • Tahakkuk eden vergilerin tamamı, güncellenen tutarın ödenmesi durumunda vergi cezalarından ve gecikme faizinden vazgeçilecektir.

İzaha davet kapsamında beyan:

 • 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin beyannamelerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar izaha davet kapsamında verilmesi mümkündür.
 • Tahakkuk eden vergilerin tamamı, güncellenen tutarın ödenmesi dur
 • Mücbir sebep halinde ödemelerde erteleme imkânı

  Mücbir sebep hallerinde, ödeme süreleri veya taksitlerin ödenmesine ilişkin sürelerin ertelenmesi imkânı bulunmaktadır. Mücbir sebep halleri, afet, savaş, iç savaş, terör olayları, salgın hastalıklar veya benzeri olağanüstü durumlar olarak kabul edilmektedir. Mücbir sebep hallerinde, ilgili yetkili makamların belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ödeme süreleri veya taksitlerin ertelenebilmesi mümkündür.

  Yapılandırılan borçlara ilişkin takip ve haciz işlemleri

  Yapılandırılan borçlara ilişkin olarak vergi incelemesi ve yapılan inceleme sonucunda mükellefler adına vergi ve ceza tarhiyatı yapılması engellenmemektedir. Ayrıca, yapılandırılan borçlar nedeniyle takip ve haciz işlemleri yapılamamaktadır. Ancak, yapılandırılan borçların ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, kanunun belirttiği şartlar dahilinde takip ve haciz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

  Yapılandırılan borçların iptali veya silinmesi

  Yapılandırılan borçlar, ödenmeleri veya taksitlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi şartıyla iptal veya silinme imkânına sahiptir. İlgili kanun hükümlerine göre belirlenen şartları yerine getiren mükellefler, yapılandırılan borçların tamamını ödedikten veya taksitlerini düzenli olarak ödedikten sonra borçlarının iptal veya silinme işlemlerinden yararlanabilmektedir.

  Yapılandırmanın etkisi ve sonuçları

  Yapılandırma işlemi, mükelleflerin vergi ve diğer borçlarını düzenlemelerine ve ödeme kolaylığı sağlamalarına olanak tanımaktadır. Yapılandırma yapılan borçlar için gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve diğer cezaların tahsilinden vazgeçilmekte ve ödeme planı çerçevesinde yapılandırılan borçlar düzenli olarak ödenmektedir. Bu sayede mükellefler, borçlarını daha rahat bir şekilde ödeyebilmekte ve vergi uyumunu sağlamaktadır.

  Sonuç olarak, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir