Kooperatiflerde Dış Denetçi Seçimi Hakkında

Dış denetçi hakkında

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 

Bilindiği üzere bazı kooperatiflere 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi  Gazete’de yayınlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik  kapsamında genel kuruldan dış denetçi seçme ve sözleşme yaparak Ticaret Sicil’e  tescil ettirme zorunluluğu getirilmiştir. 

İlgili yönetmeliğin 15/b maddesinde; yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı  100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri bu kapsama girmektedir. Kooperatifimizin ortak sayısının 100’den fazla olduğu bilinmekle birlikte, ruhsatsız  yapıldığı değerlendirilerek genel kurul gündem maddesine bu husus  konulmamıştır. 

Ancak daha sonra yayınlanan 06/03/2023 tarihli Bakanlık tebliğinde bu  duruma dikkat çekilmiş, bu şartları taşıdığı halde genel kurul gündeminde bu  maddeye yer vermeyen kooperatiflerin Bakanlık temsilcileri tarafından uyarılarak  Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik gereğince gündeme  alınması gerektiği belirtilmiştir. Aksi halde Yönetmeliğin 15.maddesi hükmüne göre; 

dış denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayan kooperatiflerin genel kurullarının geçersiz olacağı hükmüne yer verilmiştir.  

Özetle; yukarıdaki konunun genel kurul gününe kadar netleştirilmesi, inşaat  ruhsatımız var ise, bu genel kurulun gündem maddesine dış denetçinin seçilmesi  ve ücretinin konulması maddesini eklememiz gerektiği hususunu bilgilerinize  sunarım. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir